Grote vrijdag in de Heilige week voor Pasen

 

Goede (grote) Vrijdag

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 

Zet mij even stil bij Goede Vrijdag

Zet mij even stil op Golgotha

Eerlijk gezegd vind ik het moeilijk

Iemand die moest sterven in mijn plaats

Maar toch, toch wil ik me Uw lijden beseffen

Toch, toch

 dank ik U dat U mij kwam redden! U liep de extra mijl

En stierf aan het kruis U ging door de hel

En ik mag naar huis U streed de zwaarste strijd En toch hield U stand

Mijn leven ligt

 bevrijd

In Uw doorboorde hand Kom me tegemoet Heer in mijn denken

Kom me tegemoet in 

al mijn trots

Ik red het liefst mezelf

En daarom denk ik dat Uw dood vaak met mijn leven botst

Maar toch, toch wil ik 

me Uw lijden beseffen

Toch, toch dank ik U dat U mij kwam redden!

Het is Goede Vrijdag 

en ik mag naar huis

Het is Goede Vrijdag en nu ben ik thuis

 


Matthijn Buwalda

 


lijden en verrijzenis van Jezus 123.jpg

 

 
 
 Zalig hij die zorg draagt voor de hehoeftigen en de armen :

ten dage van onheil zal de Heer hem bevrijden.

 

Mijn vijanden spreken kwaad over Mij : wanneer zal Hij sterven

en zal Zijn Naam vergeten zijn ?

 

Zelfs Mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die Mijn Brood met Mij at

Heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven.

 

Zoon van God, neem mij heden aan als deelgenoot van Uw mystiek Avondmaal.


Uw Mysterie zal ik niet verraden aan Uw vijanden.

Ik zal U geen kus geven  zoals Judas,

Maar evenals de rover belijd ik mijn geloof : gedenk

Mijner o Heer, in Uw Koninkrijk.

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie