Heiligenleven : Sofronios, patriarch van Jeruzalem

Heiligenleven

Sofronios , patriarch van Jerusalem

 


sofronios_patriarxis_ierosolumon_526.jpg

Sofronios, patriarch van Jeruzalem


De heilige Sofronios, patriarch van Jeruzalem, bijgenaamd de Geleerde, was afkomstig uit Damascus, en monnik in het klooster van de heilige Theodosios de Grote. Zijn leraar was de bekende Joannes Moschos, met wie hij de kloosters en de kleuizenaars in de egyptische woestijn bezocht. Hun ervaringen legden zij neer in het boek :’De geestelijke weide’. Vervolgens gingen zij samen naar Rome waar moschos stierf. Hij had aan Sofronios de opdracht gegeven zijn lichaam mee te nemen naar de Sinaï of naar het Theodosios-klooster in Jeruzalem.                                    

Om zijn vroomheid en geleerdheid, die hem kracht verleenden in de strijd van de kerk tegen de Monofysieten en Monotheleten, werd hij tot patriarch gekozen in 634. Toen de Perzische koning Chosroës Jeruzalem ingenomen had, vluchtte Sofronios naar zijn vriend Joannes de Barmhartige in Alexandrië, die hem ondersteunde tot hij naar Jeruzalem kon terugkeren. Onder zijn leiding werd daar de synode gehouden, gericht tegen de Monotheleten, die bestreden dat er in Christus ook een menselijke wil was naast de goddelijke wil, omdat Hij alleen daardoor een volledig mens kan zijn.

Sofronios schreef ook het Leven van de heilige Maria van Egypte, stelde de ritus samen van de Grote Waterwijding, en componeerde verschillende hymnen die nog in de Diensten gebeden worden.

Opnieuw werd Jeruzalem ingenomne, nu door de Arabieren, onder kalief Omar. Sodronios ging naar hem toe en verkreeg de belofte dat het leven van de christenen gespaard zou worden. Maar desondanks begon Omar op grote schaal te plunderen en de inwoners te mishandelen. Sofronios stierf toe letterlijk van hartzeer, in 638.

Uit : Heiligenlevens voor elke dag. Uitg. Orthodox klooster Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie