nieuwe patriarch voor Bulgarije

NIEUWE BULGAARS-ORTHODOXE PATRIARCH

Neofit.jpg

Patriarch Neofit

De Bulgaars-orthodoxe patriarch Neofit Bron: Aartsbisdom Sofia

SOFIA (KerkNet/Kathpress/Reuters) – De Bulgaars-orthodoxe metropoliet Neofit (67) werd zondag verkozen tot nieuwe Bulgaars-orthodoxe patriarch en aartsbisschop van Sofia. Hij werd meteen geïnstalleerd tijdens een plechtigheid in de Alexander Nevski kathedraal in de hoofdstad Sofia. De nieuwe patriarch werd verkozen door een raad van 138 Bulgaars-orthodoxe bisschoppen, geestelijken en leken. Hij volgt patriarch Maxim op, die in november op 98-jarige leeftijd overleed en die de Bulgaars-orthodoxe Kerk gedurende 41 jaar heeft geleid. Bulgarije telt 7,5 miljoen inwoners. Daarvan noemt 80% zich orthodox. Slechts 1% is katholiek en 2% is moslim. 

De nieuwe Bulgaars-orthodoxe patriarch werd op 15 oktober 1945 als Simeon Dimitrov geboren in Sofia. Bij zijn intrede als monnik koos hij de kloosternaam Neofit. Hij studeerde theologie in Bulgarije en Moskou. Tussen 1989 en 1992 stond hij aan het hoofd van de Theologische Academie en later ook van de Theologische Faculteit van de Universiteit. Daarna werd hij secretaris van de Heilige Synode van de Bulgaars-orthodoxe Kerk. 

 

In 1993 werd hij tot bisschop gewijd. In 2004 werd hij metropoliet van Roese, de vijfde grootste stad van het land aan de oevers van de Donau. De stad is het culturele centrum van Noord-Bulgarije. De Bulgaars-orthodoxe patriarch Neofit was de enige van de topkandidaten die onder het communistische bewind niet op een of andere manier met de geheime dienst had samengewerkt.

(Kerknet)