Patriarch Bartholomeus I en Paus Franciscus

Woensdag, 20 maart 2013 

OECUMENISCHE PATRIARCH BLIKT TERUG OP ‘HISTORISCH GEBAAR’

 De oecumenische patriarch BartholomeusBron: Orthobel

BRUSSEL (KerkNet/La Croix) – De oecumenische patriarch Bartholomeus I onderstreept het historische belang van zijn aanwezigheid bij de ambtsaanvaarding van paus Franciscus. “Zelfs voor het schisma van 1054 (de breuk tussen de Kerken van de oosterse en de westerse christenheid) woonde geen enkele patriarch van Constantinopel een ambtsaanvaarding van de paus bij”, vertelde de patriarch aan de Turkse televisie. “Met dit gebaar wil ik het belang onderstrepen van de vriendschappelijke relaties tussen beide Kerken.” Tegelijk looft de patriarch paus Benedictus XVI, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de versterking van de relaties tussen de katholieke en de orthodoxe Kerken.

(Kerknet)


Paus en patriarch samen naar Jeruzalem?

 

 

 

Bartholomeus en Franciscus.jpg

Patriarch Bartholomeus I en Paus Franciscus

 

door  KN/AsiaNews

Patriarch Bartholomaios begroet paus Franciscus in het Vaticaan.Foto: AP

De oecumenisch patriarch van Constantinopel heeft paus Franciscus uitgenodigd in 2014 samen naar het Heilig Land te gaan. Het is dan vijftig jaar geleden dat patriarch Athanagoras en paus Paulus VI elkaar in Jeruzalem omhelsden, een mijlpaal in de katholiek-orthodoxe dialoog.

Tijdens hun ontmoeting in het Vaticaan bespraken de paus en het erehoofd van de wereldwijde Orthodoxie mogelijke paden richting eenheid, waaronder een theologische dialoog en opkomen voor het milieu.

Eerder, toen de paus christelijke en anders-gelovige leiders ontmoette, was Bartholomaios de enige die hem toesprak. Volgens de patriarch moeten christenen door “kerkelijke eenheid” een geloofwaardig getuigenis afleggen. Zo kunnen ze de economische crisis tegemoet treden en “wereldlijke trends” tegengaan die het leven tot aardse horizonten beperken.

Bartholomaios’ woorden weerspiegelden de pauselijke opvatting van rentmeesterschap die hij in de preek tijdens zijn inaugurele Mis presenteerde.

De gebeurtenissen van de laatste dagen wijzen op grote eensgezindheid tussen de twee Kerkleiders. Bartholomaios was de eerste patriarch van Constantinopel die een pauselijke inauguratie bijwoonde sinds het Grote Schisma van 1054.

Toen Franciscus de patriarch introduceerde, noemde hij hem “mijn broeder Andreas”, verwijzend naar de zetel van Constantinopel, die aan Petrus’ broer Andreas wordt toegeschreven. Andreas van Constantinopel was “de eerste die geroepen werd” door Jezus, zijn broer Petrus van Rome de “eerste onder de apostelen”, aldus de paus.

Evenals Franciscus noemde Bartholomaios Benedictus XVI “een milde man die zich onderscheidde door zijn theologische kennis en naastenliefde”.


Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie