Johannes van Damascus : Uw hemelse Vader wil niet dat een van deze kleinen verloren gaat

H. Johannes van Damascus (ca. 675-749), monnik, theoloog, Kerkleraar 
Over het orthodoxe geloof, 1 ; PG 95, 417-419 

john-of-damascus-1-sized.jpg

Johannes van Damascus
“Uw hemelse Vader wil niet dat een van deze kleinen verloren gaat”

     Heer, U hebt mij uit de Vader geboren laten worden en mij in de schoot van mijn moeder gevormd. U hebt mij als een naakt kind het levenslicht gegeven, want de wetten van onze natuur zijn altijd in overeenstemming met uw geboden. U hebt door de zegen van de heilige Geest mijn schepping en mijn aardse bestaan voorbereid, niet uit de wil van een man of uit de begeerte van het vlees (vgl. Joh. 1,13) maar door uw onuitsprekelijke genade. U hebt mijn geboorte voorbereid op een wijze die de wetten van onze natuur te boven gaat. Door mij aan te nemen als uw zoon hebt U mij het licht gegeven en ingeschreven bij de kinderen van uw heilige, smetteloze kerk.

      U hebt mij met geestelijke melk gevoed, ja, met de melk van uw goddelijke woorden. U hebt mij gesterkt door de vaste spijs van het lichaam van Christus, onze God, uw allerheiligste eniggeboren Zoon. U hebt mij bedwelmd met de goddelijke kelk, met zijn levenschenkend bloed, dat Hij voor het heil van de hele wereld heeft vergoten.

      Heer, U hebt ons liefgehad en daarom ook uw enige geliefde Zoon voor onze verlossing overgeleverd. Hij heeft die taak vrijwillig en zonder tegenstand aanvaard. … Zo vernederde U Uzelf, Christus, mijn God, om mij, dat verdwaalde schaap, op uw schouders te nemen, om mij te weiden op een vruchtbare plaats en mij het water van uw goede leer te laten drinken door de hand van uw herders, die U zelf gevoed hebt en die nu uw uitverkoren, edele kudde weiden.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie