leo de grote :”Allen die Hem aanraakten, werden gered”

H. Leo de Grote (? – ca. 461), paus en Kerkleraar 
Brief 28 aan Flavius, 3-4 ; PL 54, 763-767  

Leo_Great_from_iconarts_com.jpg


“Allen die Hem aanraakten, werden gered”

      Gods majesteit heeft onze nietswaardigheid aangenomen, zijn kracht onze zwakheid, zijn eeuwigheid onze sterfelijkheid. En om de schuld te delgen die op ons menselijk bestaan drukt, heeft de onkwetsbare natuur zich verenigd met onze aan lijden onderworpen natuur. Dit heeft tot gevolg gehad dat één en dezelfde Middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, enerzijds wel, maar anderzijds niet kon sterven, hetgeen aan onze genezing ten goede kwam.

      De ware God is aldus geboren in de ongeschonden en vol¬maakte natuur van een ware mens …  Hij heeft het bestaan van een slaaf op zich genomen zonder de smet van de zonde. Hij heeft het menselijke verrijkt, zonder het goddelijke te verarmen. Want die ontlediging waardoor de Onzichtbare zich zichtbaar heeft getoond en de Schepper en Heer van alle dingen een sterveling heeft willen worden, was een neerbuigen uit barmhartigheid en niet een verlies van macht. … Hij werd voortgebracht in een nieuwe orde… : want van nature onzichtbaar, is Hij bij ons zichtbaar geworden; hoewel ongrijpbaar, wilde Hij tastbaar worden; Hij die vóór alle tijden bestaat, begon in de tijd te zijn. De Heer van het heelal nam het bestaan van een slaaf op zich, terwijl Hij zijn onmetelijke majesteit verhulde. God die niet lijden kan, heeft het niet beneden zijn waardigheid geacht een mens te worden die lijden kan; Hij die onsterfelijk is, heeft zich willen onderwerpen aan de wetten van de dood. Want Hij die waarlijk God is, is ook waarlijk mens en … Hij is waarlijk God want “in het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Hij is waarlijk mens want “het Woord is vlees geworden en heeft bij ons gewoond” (Joh 1,1.14).

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie