Johannes Chrysostomos : de vermenigvuldiging van het brood

H. Johannes Chrysostomos (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna van Constantinopel, Kerkleraar 
Homilie over het evangelie van Mattheus, nr 49, 1-3 

Chrysostom28 [1600x1200].jpg

De vermenigvuldiging van het brood

      Let eens op de vertrouwvolle overgave van de leerlingen aan de voorzienigheid van God bij de grootste benodigdheden in hun leven en hun minachting voor een luxueus bestaan: ze waren met z’n twaalven en hadden slechts vijf broden en twee vissen. Ze hielden zich niet bezig met de dingen van het lichaam; ze besteden al hun ijver aan de zaken van de ziel. Bovendien hebben ze dit proviand niet voor zichzelf gebruikt: ze hebben het meteen aan de Verlosser gegeven, toen Hij hun daarom vroeg. Door dit voorbeeld kunnen we leren om te delen wat we hebben met degenen die ergens behoefte aan hebben, zelfs als we weinig hebben. Als Jezus hun vraagt om de vijf broden te brengen, zeggen ze niet: “Wat blijft er dan straks voor ons over? Hoe komen we aan de dingen waar wij behoefte aan hebben?” Ze gehoorzamen meteen…

      Nemen we dus de broden, de Heer heeft ze gebroken en aan de leerlingen de eer gegeven om ze uit te delen. Hij wilde hen niet alleen eren met deze heilige dienst, maar Hij wilde ook dat ze deelnamen aan het wonder, om er overtuigde getuigen van te zijn en ze vergeten niet wat er onder hun ogen is gebeurd… Door hen laat Hij de mensen zitten en deelt Hij het brood uit, opdat ze onder elkaar getuige van het wonder kunnen zijn dat zich door hun handen afspeelde…

      Alles in die gebeurtenis – de verlaten plek, de kale aarde, het beetje wijn en vis, de verdeling van dezelfde dingen aan allen zonder voorkeur, iedereen heeft evenveel als zijn buren – dat alles wijst op nederigheid, eenvoud en naastenliefde. Laten wij ook op die wijze elkaar liefhebben, alles gemeenschappelijk delen met degenen die dezelfde God dienen, dat onderricht onze Verlosser hier.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie