Petrus Chrysologus : De nieuwe wijn van de bruiloft van de zoon

H. Petrus Chrysologus (ca 406-450) bisschop van Ravenna, Kerkleraar
Sermon over Marcus 2 ; PL 52, 287

 Petrus chrysologus2.jpgDe nieuwe wijn van de bruiloft van de Zoon

“Waarom vasten wij en uw leerlingen niet?” Waarom? Omdat voor u het vasten een wet is. Het is niet een spontane gave. Op zichzelf heeft het vasten geen nut; wat telt is het verlangen van degene die vast. Welk voordeel denkt u uit uw vasten te halen als u gedwongen door de wet vast? Het vasten is een geweldige ploeg om het veld van de heiligheid te bewerken. Maar de leerlingen van Christus zijn meteen in het hart van dat veld geplaatst omdat ze al rijp voor de heiligheid waren; ze eten het brood van de nieuwe oogst. Waarom zouden ze verplicht worden om onnodig te vasten? “Kunnen de vrienden van de Bruidegom vasten als de Bruidegom bij hen is?”
Degene die trouwt levert zich geheel over aan de vreugde en neemt deel aan de maaltijd; hij is gastvrij en vrolijk naar alle genodigden; hij doet alles waardoor hij geïnspireerd wordt uit liefde voor zijn bruid. Christus viert zijn bruiloft met de Kerk als Hij op aarde leeft. Daarom aanvaardt Hij het om deel te nemen aan maaltijden waarvoor men Hem uitnodigt. Vol welwillendheid en liefde toont Hij zich menselijk, benaderbaar en vriendelijk. Komt Hij niet om de mens met God te verenigen en om zijn metgezellen tot familie van God te maken?
Zo, zegt Jezus, “naait ook niemand een nieuw stuk stof op een oud kledingstuk”. De nieuwe stof is het Evangelie, welke Hij aan het weven is met de vacht van het Lam van God: een koninklijk kleed dat het bloed van de Lijdenspassie weldra purper zal kleuren. Zou Christus het aanvaarden om deze nieuwe stof te verenigen met de verouderde gezagsgetrouwheid van Israël?… Zo“doet ook niemand nieuwe wijn in oude zakken, maar nieuwe wijn behoort in nieuwe vaten”. Deze nieuwe vaten zijn de christenen. Het vasten van Christus zal de vaten van alle onzuiverheid ontdoen, opdat ze de smaak van de nieuwe wijn intact bewaren. De christen wordt zo een nieuw vat dat klaar is om de nieuwe wijn te ontvangen, de wijn van de bruiloft van de Zoon, geperst in de perskuip van het kruis.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie