Efraim de Syrier : Het kruis : een brug over de afgrond van de dood

Sint Efraïm (ca. 306 – 373), diaken in Syrië, Kerkleraar
Homelie over onze Heer (vertaling brevier ev.)

efraim de Syrier 589.jpg

Efraïm de Syrier Het kruis: een brug over de afgrond van de dood

Onze Heer werd met de dood vertreden, maar Hij baande een weg over de dood heen. Hij onderwierp zich aan de dood en onderging haar vrijwillig om de dood, tegen haar wil in, ten val te brengen. Want de Heer droeg zijn kruis toen Hij de stad uittrok, zoals de dood het wilde, en toen Hij een kreet slaakte op het kruis, liet Hij de doden wegtrekken uit het dodenrijk…

Dit is de zoon van een kundig timmerman (Mt 13,55) die zijn kruis vervaardigde en het boven het allesverslindende dodenrijk plaatste en zo de mensheid naar de overkant leidde, naar het rijk van leven (Kol 1,13). Omdat door het hout de mensheid is gevallen tot in het dodenrijk, is zij over het kruishout naar het rijk van leven gegaan. Op het hout waarop bitterheid was geënt, werd zoetheid geënt, opdat wij Hem zouden leren kennen tegen wie geen der schepselen is opgewassen.

U zij lof, omdat U uw kruis hebt gemaakt en als een brug die over de dood heen voert, zodat de zielen uit het land van de doden overgaan naar het land van de levenden. U zij lof, omdat U U gekleed hebt in het lichaam van de sterfelijke Adam en het gemaakt hebt tot de bron van leven voor alle stervelingen. U bent de levende. Want zij die U gedood hebben, zijn landbouwers geworden, die uw leven als graan in de diepte van de aarde hebben gezaaid, opdat het zou verrijzen en velen zou doen verrijzen (Joh 12,24).

Komt, laten wij onze liefde maken tot een groot gemeenschappelijk wierookvat en laten onze psalmen en onze gebeden als wierook opstijgen naar Hem die zijn kruis gemaakt heeft tot een wierookvat voor de Godheid en die voor ons allen zijn bloed als wierook heeft laten opstijgen.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org