26e zondag na Pinksteren – 40e verjaardag van de parochie

26e zondag na Pinksteren

De rijke dwaas

Feestmetten en pontificale Liturgie ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de parochie van de heilige Apostel Andreas de eerstgeroepene

 

rijke dwaas.jpg

De rijke dwaas

 

LEZINGEN

Ef.5,9-19

[9] want de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid.
[10] Probeer te ontdekken wat de Heer welgevallig is.
[11] Neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis, stel ze liever aan de kaak.
[12] Want wat deze mensen in het geheim uitvoeren, is zo schandelijk dat men er maar beter niet over kan spreken.
[13] Alles wat door het licht aan de kaak wordt gesteld, wordt openbaar.
[14] En alles wat openbaar wordt, is licht. Daarom wordt gezegd:

   

Ontwaak,* slaper,
sta op uit de doden,
en Christus zal over u stralen.

[15] Let dus nauwkeurig op, hoe u zich gedraagt: niet als dwazen maar als verstandige mensen. [16] Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. [17] Daarom, wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. [18] Drink niet te veel wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de Geest. [19] Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zing en speel van ganser harte voor de Heer

Evangelie: Lucas,19-21 :

[16] Hij vertelde hun een gelijkenis: ‘Er was eens een rijke, wiens land veel had opgebracht. [17] Hij dacht* bij zichzelf: “Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan.” [18] “Dit ga ik doen,” dacht hij, “ik breek mijn schuren af en ga grotere bouwen; dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in opslaan, [19] en tegen mezelf zeggen: Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen, je kunt jaren vooruit. Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het ervan.” [20] Maar God* zei tegen hem: “Jij dwaas, nog deze nacht wordt je leven opgeëist, en voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd?” [21] Zo vergaat het iemand die rijke schatten verzamelt voor zichzelf en niet voor God.’

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie