Gregorius van Nazianze : nodig de armen uit

H. Gregorius van Nazianze (330-390), bisschop en Kerkleraar
Sermon over de liefde voor de armen; PG 35, 858

gregorius van Nazianze (2).jpg

Gregorius van Nazianze

 “Nodig de armen uit”

God die bewogen is door de grote ellende van de mens, heeft hem de Wet en de profeten gegeven, na hem de Wet gegeven te hebben, die niet door de natuur is voorgeschreven (cf Rm 1,26)…, heeft Hij uiteindelijk zichzelf overgeleverd aan het leven van de wereld. Hij heeft ons voorzien van apostelen, evangelisten, kerkleraren, geneesheren, wonderen. Hij heeft ons terug in het leven gebracht, Hij heeft de dood vernietigd, Hij heeft hem overwonnen, die ons heeft overwonnen, Hij heeft ons de voorafbeelding van het Verbond gegeven, het Verbond van de Waarheid, het charisma van de heilige Geest, het mysterie van het nieuwe heil…
God vervult ons met geestelijke goederen, als wij ze willen ontvangen: aarzel niet om hen te hulp te komen die het nodig hebben. Geef vooral aan degene die het je vraagt, en zelfs voordat hij het vraagt, laten we onvermoeibaar de aalmoes van de geestelijke leer geven… Bij gebrek aan deze gaven, stel hem tenminste bescheiden diensten voor: geef hem te eten, geef hem oude kleren, verschaf hem medicijnen, verbind zijn wonden, vraag hem naar zijn beproevingen, leer hem geduld. Benader hem zonder vrees. Er is geen gevaar dat je er slechter uit zult komen of dat je zijn ziekte oploopt…Leun op het geloof; dat de liefde je terughoudendheid overwint… Minacht je broeders en zusters niet, blijf niet doof voor hun oproep, ontvlucht hen niet. U bent ledematen van eenzelfde lichaam (1Kor 12, 12s), zelfs als hij door ongeluk gebroken is; evenals aan God is gebeurd, “op U verlaat zich de arme” (Ps 10,14).

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie