Clemens van Alexandrië : Maak vrienden

H. Clemens van Alexandrië (150 – ca. 215), theoloog
Sermon “Welke rijke zal gered worden?”, § 31

Clemens_van_Alexandrie.jpg

Clemens van Alexandrië

 “Maak vrienden”

“Wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, omdat hij een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden” (Mt 10,42)… Dat is het enige loon dat nooit zijn waarde zal verliezen: “Maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen”. De rijkdommen waarover we beschikken moeten niet alleen voor onszelf gebruikt worden; met de onrechtvaardige goederen kan men een rechtvaardig en heilzaam werk verrichten, en een van hen verlichten die de Vader bestemd heeft voor zijn eeuwige verblijven… Wat is dat woord van Paulus bewonderenswaardig: “God heeft lief wie blijmoedig geeft” (2Kor 9,7), wie een aalmoes geeft met een goed hart, zaait zonder berekening opdat de oogst ook overvloedig zal zijn, en deelt zonder mopperen, aarzeling of terughoudendheid… En dat woord dat de Heer elders zegt is nog groter: “Geef aan een ieder die iets van je vraagt” (Lc 6,30)…
Denk eens na over het geweldige loon dat beloofd wordt voor uw gulheid: de eeuwige verblijven. Wat een mooie handel! Wat een bijzonder zaak! Men koopt de onsterfelijkheid voor geld; men ruilt nietige goederen van deze wereld tegen een eeuwig verblijf in de hemelen! Als dus, u, rijken, wijsheid bezitten, pas die dan toe in deze handel… Waarom laat u zich boeien door diamanten en edelstenen, door huizen die door brand kunnen worden verwoest, die met de tijd instorten, die door een aardbeving kunnen omvallen? Ambieer slechts om in de hemel te leven en met God te heersen. Een arme zal u dat koninkrijk geven… Overigens heeft de Heer niet gezegd: “Geef, wees genereus en ruimhartig, red uw broeders”, maar “maak vrienden”. De vriendschap wordt niet uit een gave geboren, maar uit een lange bekendheid. Noch het geloof, noch de liefde, noch het geduld zijn het werk van één dag: “maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered” (Mt 10,22).

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie