heiligenleven : de heilige Kyrillos

Heiligenleven

De heilige Kyrillos

 

kyril-en-meth.jpg

Heiligen Kyrillos en Methodios

 

De heilige Kyrillos, die vroeger Konstantijn heette, was de jongeren broer van de heilige Methodios, met wie hij heeft samengewerkt bij de bekering der Slavische volkeren. Ze stamden uit Thessalonika, de hoofdstad van Makedonië, waar hun Bulgaarse ouders zich hadden gevestigd

Toen Konstantijn 14 jaar oud was, werd hij de speelgenoot en studievriend van de keizerszoon Michaël. Naast Grieks, latijn en syrisch studeerde hij met bijzondere voorliefde filosofie, en kreeg vandaar ook de bijnaam de Filosoof, als het studiehoofd van de familie.

Na afloop van zijn studie voltooide hij zijn geestelijke opvoeding als monnik in een klooster. Hij werd weer naar de stad teruggezonden, waar hij priester werd gewijd en aangesteld tot hoofd van de bibliotheek van de Sofiakathedraal, en tot filosofieprofessor aan de universiteit. Daarbij hield hij, in opdracht van de keizer en van de patriarch, disputen over de ikonenverering, waaraan niet alleen de ikonoklasten maar ook de mohammedanen deelnamen.

Maar zijn hart trok naar de eenzaamheid, en zodra de gelegenheid zich voordeed, trok hij met zijn broer Methodius naar de Olymposberg. Dit mocht echter slechts kort duren. In 857 kwam een gezantschap der Chazaren bij keizer Michaël en vroeg om leraren in het ware geloof. Gezien hun afkomst, persoonlijkheid, toewijding en geleerdheid waren deze twee de aangewezen mannen voor dit werk. Zij staken de Zwarte Zee over naar het reeds bekeerde Cherson om geheel vertrouwd te raken met de taal.

Uit de martelaarsakten wisten zij dat de heilige Klemens hier gestorven was. Samen met de bisschop van de plaats wisten zij het kostbaar gebeente te vinden en ze gaven het een eervolle bijzetting in de kerk van de heilige Apostelen.

Nadat zij de taal weer machtig waren, staken zij de Zee van Azov over en begonnen hun missietochten in het Wolgagebied tot aan de Kaspische Zee en de Kaukasus. Dit werk had groot succes. De vorst der Chazaren, met zijn raad en een groot deel van het volk, kwam tot Christus en liet zich dopen. Kyrillos en methodios sloegen alle aangeboden geschenken af, maar vroegen om vrijlating van griekse gevangenen. Zo bracht men een gezelschap van tweehonderd vrijgelatenen mee naar Constantinopel, tot ieders grote vreugde.

In 860 volgde een soortgelijke reis naar Bulgarije, waar koning Boris de doop ontving. Twee jaar later volgden nog twee vorsten van Moravië dit voorbeeld. Er kwam steeds meer behoefte aan regelmatig onderricht bij een volk dat nog geheel analfabeet was. De twee gebroeders stelden daarom een uitgebreid alfabet samen om de ingewikkelde Slavische klanken weer te geven, en nu schreven zij het Evangelie, de Apostel, de Psalmen en het Dienstenboek, zodat de Eredienst in het slavisch kon worden gehouden.

Dit werk had hen beroemd gemaakt door heel Europa, en paus Adriaan II nodigde de beide Apostelen uit om naar Rome te komen, waar zij met grote eer ontvangen werden, en waar de paus Methodios persoonlijk tot priester wijdde. Er ontstonden echter allerlei moeilijkheden door aanklachten van de kant der duitse geestelijkheid, die het Russische rijk als hun missiegebied beschouwde, dat ze wilden latiniseren.

Konstantijn, die reeds geheel uitgeput was door de onvoorstelbare inspanningen van de voorafgaande jaren, kon deze last niet meer dragen. Hij werd dodelijk ziek, nam het grote schima aan met de naam Kyrillos, en zorgde dat Methodios werd aangesteld tot bisschop van de Slavische volkeren. Toen stierf hij in 869, nauwelijks 42 jaar oud. Hij werd begraven in de kerk van de heilige Klemens, waar hij ook het door hem meegebracht deel der relieken had neergelegd.

Uit : heiligenlevens voor elke dag. Uitg. orth.Klooster – Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie