De heilige damianos

Heiligenleven

De heilige Damianos

damianos van de athos.jpg

 

De heilige Damianos kwam uit een vroom gezin en ging al vroeg naar de Athos waar hij monnik werd in het Filotheouklooster. Toen hij geoefend was, trok hij naar het verlatengebied waar hij een andere askeet, Dometios, aantrof, met wie hij drie jaar samenleefde.

Toen groeide in hem de overtuiging dat dit leven toch te zeer in zichzelf besloten bleef; hij hoorde innerlijk een stem die hem zei : Damianos, zoek niet alleen je eigen belang, maar ook dat van anderen.

Hij verliet de Athos en ging preken in de dorpen rond de Olymposberg, want in die tijd van de turkse overheersing waren er niet genoeg priesters om de mensen te helpen. Ook ging hij preken in de streek van Kissavon en Larissa, maar de mensen vertrouwden hem niet en sommigen meenden met een bedrieger te doen te hebben; men wist niet goed raad met het zwervend leven dat hij leidde.

Daarom keerde hij terug naar Kissavon waar hij een klooster stichtte van de heilige Johannes de Doper. Daar leefde hij met andere monniken in gebed, en nu kwamen de mensen naar hem toe om naar hem te luisteren. Dat viel ,niet in goede aarde bij de turken. Zij namen hem gevangen en brachten hem bij de bevelhebber van Larissa met de beschuldiging dat hij de mensen sterkte in hun geloof en hen zo afhield van de islam. Nu werd hiju wekenlang gekweld, daarna opgehangen en weer losgesneden en tenslotte verbrand in 1586.

Uit : Heiligenleven voor elke dag. Uitg.Orth.klooster. Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie