OECUMENISCH CONGRES OVER SCHEPPINGSVERANTWOORDELIJKHEID

OECUMENISCH CONGRES OVER SCHEPPINGSVERANTWOORDELIJKHEID

BRUSSEL (KerkNet/VIS) – In het Italiaanse Bose eindigt op zaterdag 8 september de twintigste internationale oecumenische conferentie van orthodoxe spiritualiteit, waarin dit jaar het thema ‘De mens, hoeder van de Schepping’ centraal staat. De vier dagen durende bijeenkomst van monniken, Bijbelgeleerden en specialisten van de orthodoxie vindt plaats op initiatief van de monastieke gemeenschap van Bose, in samenwerking met de orthodoxe Kerken. De katholieke Kerk is er onder meer vertegenwoordigd door kardinaal Etchegaray, aartsbisschop Mennini en de Italiaanse bisschop Mansueto Bianchi.
Zowel de oosterse als de westerse Kerken delen de visie dat de mens de zorg voor de Schepping kreeg toevertrouwd. De deelnemers van de bijeenkomst in Bose gaan onder meer na of de Bijbelse scheppingsvisie en de geschriften van de kerkvaders geen waarden aanreiken, die kunnen helpen om de ecologische crisis te overwinnen en de vaak onherstelbare schade die de mens aan de aarde toebrengt te bestrijden.

(Kerknet)

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie