Hilarius van Poitiers : Vraagt en men zal u geven; zoekt en u zult vinden

H. Hilarius (ca 315-367), bisschop van Poitiers, Kerkleraar
De Drie-eenheid, I, 37-38

Hilarius van Poitiers.jpg

“Vraagt en men zal u geven; zoekt en u zult vinden”

      Ik weet het best, o God, almachtige Vader : me aan U geven opdat alles in mij… over U spreekt, dat is het belangrijkste werk in mijn leven. U hebt me de gave van het woord gegeven, en het kan me slechts een grotere beloning brengen, door de eer om U te dienen en door aan de wereld, die Hem niet kent en aan de ketter die Hem ontkent, te tonen wie U bent, de Vader van de eniggeboren Zoon van God. Ja werkelijk, dat is mijn enige verlangen! Maar ik heb het erg nodig om uw barmhartigheid aan te roepen opdat U met de adem van uw Geest, de zeilen van mijn geloof bol blaast, naar U uitreikend, en dat U meer toe brengt om overal uw heilige naam te verkondigen. Want U hebt niet vergeefs de belofte gedaan : “Vraag en het zal u gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop en er zal voor u worden open gedaan”.

      Arm als we zijn, smeken we om hetgeen wij tekort komen. Wij leggen ons met ijver toe op de studie van uw profeten en uw apostelen; wij kloppen op alle deuren die onze intelligentie gesloten aantreft. Maar U alleen kunt onze gebeden verhoren…; U alleen kunt de deur, waarop wij kloppen, openen. U zult ons moeilijke begin aanmoedigen; U zult onze vooruitgang bevestigen; en U zult ons oproepen om deel te nemen aan de Heilige Geest die uw profeten en uw apostelen heeft geleid. Zo zullen we aan hun woorden geen andere betekenis geven dan hetgeen ze voor ogen hadden.

      Geef ons dus de ware betekenis van de woorden, het licht van de intelligentie, de schoonheid van de uitdrukking, het geloof in waarheid. Geef dat wij zeggen wat wij geloven…: dat er slechts één God is, de Vader, en slechts één Heer, Jezus Christus.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie