Johannes Chrysostomos : Mattias, getuige van de Verrijzenis, door God gekozen

H. Johannes Chrysostomus (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna van Constantinopel, Kerkleraar
3e homilie over de Handelingen van de apostelen; PG 60, 33

Joh.Chrysostomos -detail van een muurschildering.jpg

Mattias, getuige van de Verrijzenis, door God gekozen

      “In die dagen stond Petrus op midden tussen de leerlingen en sprak”(Hand 1,15v). Omdat hij vurig is en omdat hij de eerste van de groep is, is hij altijd de eerste die het woord neemt: “Broeders en zusters, er moet gekozen worden … onder de mannen die steeds bij ons waren”. Merk op hoe hij wil dat deze nieuwe apostelen ooggetuigen zijn. Ongetwijfeld moest de heilige Geest komen, maar Petrus hechte veel belang aan dat punt. “Een van de mannen die steeds bij ons waren, toen de Heer Jezus onder ons verkeerde.” Hij geeft daarmee aan dat ze met Hem geleefd moeten hebben en niet alleen maar gewone leerlingen zijn. In het begin volgden immers veel mensen Hem… “vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding.”

      Petrus zei niet: “getuige voor de rest”, maar alleen “getuige van de opstanding”. Want de leerlingen is het geloof meer waard als hij kan zeggen: “Hij die met ons at en dronk, die gekruisigd is, Hij is degene die verrezen is” Daarom is het nodig dat hij getuige is van de voorafgaande periode, niet de komende, noch de wonderen. Wat men eiste was dat hij getuige van de verrijzenis was. De rest was reeds gemanifesteerd en verkondigd. Terwijl de verrijzenis in het geheim was gebeurd, ze was slechts voor enkelen duidelijk.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie