15 augustus : Ontslaping van de Moeder Gods

Ontslaping van de Moeder Gods

15 augustus

 

 

ontslaping moeder Gods1.jpg

 

 

Lezingen :

 

Epistel : Fil.2,5-11

 

Die gezindheid moet onder heersen die ook in Christus Jezus was:

   

Hij die bestond in de gestalte van God
heeft er zich niet aan willen vastklampen
gelijk aan God te zijn.

   

Hij heeft zichzelf ontledigd
en de gestalte van een slaaf aangenomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En als mens verschenen

   

heeft Hij zich vernederd;
Hij werd gehoorzaam tot de dood,
de dood aan een kruis.

 
   

Daarom ook heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam
verleend
die boven alle namen staat,

   

opdat in de naam van Jezus
iedere knie zich zou buigen,
in de hemel, op aarde en onder de aarde,

   

en iedere tong zou belijden
tot eer van God, de Vader:
de Heer, dat is Jezus Christus.

 

Evangelie :Lucas 10,38-42; 11,27-28

 

Bij Marta en Maria
Op hun reis ging Hij een dorp in. Een vrouw, Marta genaamd, ontving Hem. [Zij had een zuster die Maria heette. Die kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Marta had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: ‘Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij komt helpen.’ De Heer gaf haar ten antwoord: ‘Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Gelukwensen
Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep Hem toe: ‘Gelukkig de schoot die U heeft gedragen, en de borsten waaraan U hebt gezogen.’ ‘Inderdaad,’ zei Hij, ‘gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie