De heilige Berlinda van Meerbeke

Heiligenleven

De heilige Berlinda van Meerbeke

Berlinda.jpg

De heilige Berlinda

 

De heilige Berlinda was de dochter van ridderb Odelard, die zijn kasteel had te Meerbeke, dicht bij Ninove in Brabant. Na de dood van haar moeder verzorgde zij haar vader, die melaats was. Deze zag eens hoe zij de kroes waaruit hij gedronken had, omspoelde eer zij daar zelf uit dronk. Daarover was hij zo verontwaardigd, dat hij zijn dochter onterfde en al zijn bezittingen overdroeg aan het klooster van de heilige Gertrudis.

Berlinda trok zich toen terug in het klooster van Moorsel, onder boetedoening en gebed. Op een nacht droomde izj hoe de engelen de ziel van haar vader omhoogdroegen naar het paradijs. Zij kreeg verlof om op bezoek te gaan naar Meerbeke en kon zo de begrafenis van haar vader regelen.

De bewoners van het kasteel wilden haar  toen niet meer naar het klooster laten vertrekken, en zij zette haar asketisch leven voort in het ouderlijk kasteel, totdat zij stierf in 698. Bij haar graf gebeurden vele wonderen en zij wordt nog altijd aangeroepen bij ziekten onder het vee. Dit en het feit dat zij wordt afgebeeld samen met een koe, doet vermoeden dat zij tijdens haar leven een warme belangstelling getoond heeft voor de dieren op de omgevende landerijen.

Uit. Heiligenlevens voor elke dag. Uitg. Orth. Klooster Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie