Augustinus : Het leven toonde zich in het vlees

H. Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en Kerkleraar
Commentaar op de eerste brief van Johannes, 1,1

 

Augustinus6.jpg

 

 

Het Leven toonde zich in het vlees

      “Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is” (1Joh 1,1). Is er iemand die met zijn handen het Woord des levens aanraakt, behalve dan omdat “het Woord vleesgeworden is en het onder ons gewoond heeft”? (Joh 1, 14). Welnu, dat Woord is vlees geworden om aangeraakt te worden door onze handen, Hij is begonnen vlees te worden in de schoot van Maria. Maar dat was niet het begin van zijn Woord-zijn, want Hij bestond “vanaf het begin, zei Johannes…

 Misschien dat sommigen het “Woord van Leven” horen als een formule waarmee Christus wordt aangeduid, en niet precies het lichaam van Christus,dat onze handen hebben aangeraakt. Maar kijk eens naar het vervolg. “Ja, het leven heeft zich geopenbaard”. Christus is dus het Woord van leven. En hoe heeft dat leven zich geopenbaard? Omdat ze al bestond vanaf het begin heeft ze zich niet aan de mensen geopenbaard: ze heeft zich aan de engelen geopenbaard,die haar zagen en die zich ermee hebben gevoed als hun brood. Dat is wat de Schrift zegt: “de mensen aten het brood van de engelen” (Ps 78,25).

 Dus het leven zelf heeft zich in het vlees geopenbaard: ze werd immers in staat van openbaring geplaatst opdat een werkelijkheid die alleen zichtbaar was met het hart, ook met de ogen gezien kon worden, om zo de harten te genezen. Alleen met het hart ziet men het Woord, terwijl het vlees ook door de ogen gezien wordt. Door het vlees kunnen we het Woord zien. Het Woord is vleesgeworden, een vlees dat we konden zien, opdat in ons, hetgeen ons in staat stelt om de Woord te zien, genezen zou worden.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie

One thought on “Augustinus : Het leven toonde zich in het vlees”

Reacties zijn gesloten.