heiligenleven : de heilige Onesimos

Heiligenleven

De heilige Onesimos

onesimus apostel van de zeventig.jpg

De heilige Onesimos behoort tot de zeventig Apostelen. De heilige Paulos schreef over hem een ontroerende brief aan Filemon. Filemon was een voorname inwoner van Kolosse in Frygië. Hij werd christen, en later bisschop, en wordt eveneens tot de Zeventig gerekend. Hij had een heidense slaaf, Onesimos, aan wie de verandering in het huis blijkbaar niet beviel, zodat hij wegliep. Later werd hij daar toch angstig over, want de straf die een weggelopen slaaf te wachten stond in het romeinse rijk was uiterst wreed en vernederend. Zo moest immers de schrik erin gehouden worden. Hij wist Rome te bereiken en spoorde Paulos op in zijn gevangenis, om diens bemiddeling in te roepen.

Paulos deed een dringend beroep op Filemon, en deze gaf daaraan van harte gehoor. Hij stuurde Onesimos, die door Paulus bekeerd was , naar de heilige Apostel terug, en hij heeft Paulos inderdaad terzijde gestaan tot aan diens dood. Onder de invloed van de heilige was hij een vurig christen geworden; hij werd bisschop gewijd en trok predikend rond om het Evangelie te verkondigen, onder andere in Spanje, Kolosse en Patra. Na de dood van de heilige Timotheus werd hij bisschop van Efese in Klein-Azië, zoals blijkt uit de brief van de heilige Ignatios aan de Efesiërs.

Later werd hij gevangen genomen en naar Rome gevoerd om geoordeeld te worden door de rechter Tertullus, die blijkbaar nog niet streng wilde optreden tegen zulk een oud man, want na achttien dagen gevangenisstraf werd hij naar de streek van Puteoli verbannen met het bevel niet meer te prediken. Toen Onesimos echter niet ophield Christus te verkondigen, werd hij opnieuw gegrepen en zo lang met knuppels geslagen tot al zijn beenderen gebroken waren en zijn bloed in stromen vloeide. Zo gaf hij de geest terug aan God in het jaar 109.

Uit : heiligenlevens voor elke dag. Uitg. Orthodox klooster Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie