Clemens van Alexandrië : Het Rijk der hemelen is voor hen, die zijn zoals zij

Clemens van Alexandrië (150-rond 215), theoloog
De Pedagoog, I, 12, 17: SC 70

 

Clemens_van_Alexandrie.jpg

Clemens van Alexandrië

“Het rijk der hemelen is voor hen, die zijn zoals zij”

      De rol van Christus, onze Pedagoog, is er zoals zijn naam aangeeft, omkinderen te leiden. Er moet gekeken worden over welke kinderen het Evangeliewil spreken, om vervolgens aan hen hun Pedagoog te geven. Wij zijn diekinderen. De Schrift viert ons op vele manieren; zij bedient zich vanverschillende beelden om het ons te duiden en op duizenden tonen van deeenvoud van het geloof. In het Evangelie wordt gezegd: “Jezus stond aan deoever en richtte zich tot de leerlingen: “Kinderen, hebben jullie iets teeten?” (Joh 21, 4-5). Hij noemde zijn leerlingen kinderen. “De mensen brachtenkinderen bij hem, ze wilden dat hij hun de handen op zouden leggen en zoubidden. Toen de leerlingen hen wegduwden, zei Jezus: “Laat de kinderen metrust, belet ze niet om bij Me te komen, want het Koninkrijk der hemelenbehoort toe aan wie is zoals zij”. De Heer zelf verklaart de betekenis van datwoord, door te zeggen: “Als je niet verandert en wordt als een kind, dan zulje het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan” (Mt 18,3). Dat wijstniet op herstel, maar stelt ons de navolging van de eenvoud van kinderenvoor…

       Zij die God slechts kennen als hun Vader, kan men werkelijk kinderennoemen – pasgeboren, eenvoudig en zuiver… Ze zijn wezens die vooruitgaan inhet woord, die hen uitnodigen om zich los te maken van de zorgen vanhierbeneden om alleen naar hun Vader te luisteren, zoals kleine kinderen datdoen. Daarom zegt Hij tegen hen: “Maak u geen zorgen voor de dag van morgen.Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last” (Mt 6,34). Zo roept Hij ons op omons van zorgen van hierbeneden te bevrijden  om ons alleen aan onze Vader tehechten. Hij die dit gebod uitvoert, is werkelijk een pasgeborene, een kindvoor God en voor de wereld, want deze beschouwt hem als onwetend en de anderals het onderwerp van zijn tederheid.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie