Heiligen leven : de heilige Hermogenes

Heiligenleven

De heilige Hermogenes

 

 

Hermogenes patriach van Moscou heilige.jpg

Hermogenes heilige

 

De heilige Hermogenes, patriarch nvan Moskou en geheel Rusland. Hij was een geestelijk schrijver, theoloog, biograaf van Heiligen, historicus, publicist. Bovendien was hij een geestelijk leidsman, een starts, een krachtige figuur in een tijd van beroeringen, een vurig verdediger van de Orthodoxie, een redder van Rusland en tenslotte een martelaar. Tijdgenoten roemden zijn wijsheid, zijn intelligentie, zijn diepe begrip en zijn helder verstand. Hij had een diep inzicht in de dingen die hij ondernam en die hij moest regelen. Zijn opvoeding en zijn voortdurende studie maakten hen tot een van de meest ontwikkelden van zijn tijd. Bij dit alles was hij begiftigd met een groot literair talent.

Hij was zich van dit alles bewust en voelde diep de verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze, hem door God toevertrouwde talenten. En behalve door zijn publicaties oefende hij invloed uit door een uitgebreide briefwisseling. Hij was geboren rond 1530 en op vijftigjarige leeftijd schreef hij zijn eerste grotere werk over de Verschijning van de Moeder Gods Ikoon te Kazan, die een jaar tevoren, in 1579, had plaatsgegrepen. Verder schreef hij de levens van de heilige bisschoppen van Kazan, zijn eigen stad. Hij schrijft levendig, neemt afstand van de sinds enkele eeuwen ingevoerde schetsmatigheid in de hagiografie en vermeldt niet alleen de gebeurtenissen maar brengt ze ook in logisch verband met de omstandigheden.

In 1606, toen hij dus reeds meer dan zeventig jaar oud was, werd Hermogenes tot Patriarch gekozen in een tijd dat Rusland in grote nood verkeerde door de voortdurende invallen van Polen en Litauers. Hij trachtte verzoenend op te treden, maar zes jaar later werd hij zelf een slachtoffer van de troebelen en daardoor eindigde hij zijn leven als martelaar in 1612.

Uit : Heiligenlevens voor elke dag – uitg. Orth. Klooster Den haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie