Simeon de Nieuwe Theoloog:Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, dan zal Hij u tot de volle waarheid geleiden

 

Simeon de Nieuwe Theoloog (ca.949-1022), Griekse monnik, heilige in deorthodoxe kerk
Catechese, 33 ; SC 113

Simeon de Nieuwe theoloog.jpg

Simeon de Nieuwe Theoloog

 

“Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, dan zal Hij u tot de volle waarheid geleiden”

      De “sleutel van de kennis” (Lc 11,52) is niets anders dan de genade vande heilige Geest. Ze werd door het geloof gegeven. Door de verlichting brengtze werkelijk de kennis en zelfs de volledige kennis. Zij opent onze geslotenen verduisterde geest, vaak met parabels en symbolen, maar ook met duidelijkerbevestigingen… Let dus op de geestelijke betekenis van het woord. Als desleutel niet goed is, dan gaat de deur niet open . Want, zo zegt de GoedeHerder, “voor hem doet de bewaker de deur open” (Joh 10,3). Maar als de deurniet open gaat, dan gaat niemand het huis van de Vader binnen, want Christusheeft gezegd: “Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij” (Joh 14,6).

      Want het is de heilige Geest die als eerste onze geest opent en onsonderricht wat betreft de Vader en de Zoon. Christus zegt dat ook tegen ons:”Wanneer de Geest van waarheid komt die voortkomt uit de Vader, dan zal Hijvan Mij getuigen. Hij zal u de weg naar de volle waarheid wijzen” (Joh 15,26;16,13). U ziet hoe door de Geest of liever in de heilige Geest, de Vader en deZoon zich onafscheidelijk laten kennen…

      Men noemt de heilige Geest een sleutel, omdat eerst door Hem en in Hemwij een verlichte geest hebben. Als we eenmaal zijn gezuiverd, dan zijn weverlicht door het licht van de kennis. Wij zijn van bovenaf gedoopt en weontvangen een nieuwe geboorte en worden kinderen van God, zoals Paulus zegt:”De heilige Geest pleit voor ons met woordeloos zuchten” (Rom 8, 26). En ook :God heeft zijn heilige Geest in onze harten gegeven die roept: “Abba, Vader”(Gal 4,6). Hij toont ons dus de deur, de deur die licht is, en de deur leertons dat Degene die in het huis woont ook het ontoegankelijke licht is.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie