Isaan de Syriër : Hij had medelijden met hen

Isaak de Syriër (7 e eeuw), monnik nabij Mossoel in het actuele Irak, heiligein de orthodoxe Kerk
Ascetische overweging, 1e serie, nr 60

isaac_thesyrian.jpg

Isaak de Syriër

 

“Hij had medelijden met hen”

      Noem God niet alleen rechtvaardig. Want het is niet door wat jij doetdat Hij zijn rechtvaardigheid openbaart. Als David Hem rechtvaardig noemt (Ps33,5), heeft zijn Zoon ons geopenbaard dat Hij liever goed en zachtaardig is:”Hij is goed voor slechten en kwaadaardigen” (Lc 6,35)… Waar is derechtvaardigheid van God? Is het niet dat “toen we nog zondaars waren,Christus voor ons is gestorven”? (Rom 5,8) En als God zich medelijdendhierbeneden toont, geloven we dan niet dat Hij er in alle eeuwigheid alwas.

      Laten we deze onrechtvaardige gedachte dat God geen medelijden zouhebben, ver van ons houden. Het eigene van God verandert niet zoals bij destervende wezens…; er mist niets aan Hem en er kan niets worden toegevoegdzoals dat bij de schepselen is. Maar deze barmhartigheid die God heeft vanafhet begin, zal Hij altijd hebben, voor eeuwig… Zoals Cyrillus zegt in zijncommentaar op Genesis, vereer God met liefde en niet om deze harde naam vangerechtigheid die men op Hem geplakt heeft. Heb Hem lief zoals men Hem zoumoeten liefhebben: niet om de beloning die Hij je zal geven, maar om wat wehebben ontvangen voor deze wereld, die Hij heeft geschapen om het aan ons tegeven. Wie zou Hem iets terug kunnen geven voor wat Hij voor ons heeft gedaan?Wat zouden we Hem kunnen teruggeven door onze werken? Wie heeft Hem vanaf hetbegin overtuigt om ons te gaan scheppen? En wie bidt tot Hem voor ons, wanneerwij geen dankbaarheid tonen? Wat is de barmhartigheid van Godbewonderenswaardig! Wat een wonder is de genade van God, onze Schepper! Wiebrengt Hem eer?

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie