Zacharias Profeet

Heiligenleven

Zacharias Profeet

zacharias16_png.jpg

Zacharias Profeet

 

De heilige Zacharias, profeet, geboren uit de priesterstam Levi, heeft reeds vijf eeuwen voordat het gebeurde, allerlei tekenende bijzonderheden uit het Lijden van Christus voorspeld. Hij beschrijft de intocht in Jeruzalem, het verraad van Judas voor dertig zilverlingen, het vluchten van de Apostelen en hoe Hij doorboord werd aan het kruis. ‘Jubel luid, gij dochter Sion, juich, dochter Jeruzalem ! Zie uw Koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend ; hij is deemoedig, hij is gezeten op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier’ (Zach.9,9 ; Joa.20,15).

‘En zij telden mijn loon uit, dertig zilverstukken….de prijs waarop ik door hen geschat ban. En ik nam de dertig zilverstukken en wierp ze in het huis van God, voor de pottenbakker’ (Zach.11,12-13;Math.26,15).

‘Zo luid de godsspraak van God de Heer der heerscharen : Sla de herder, dan zullen de schapen verstrooid worden ‘ (Zach.13,7 ; Markus 14,27).

‘Over het huis van David en de bevolking van Jerruzalem zal ik een Geest van mededogen uitstorten, die hen tot didden brengt. Dan zullen zij opzien naar Hem Die zij doorstoken hebben’ (Zach.12,10, Joa.19,3; Hand 1,7).

Zijn optreden viel tijdens het leven van de Perzische koning Darius, en voor deze profetie geeft hij als tijdstip : het tweede jaar van Darius (Zach.1,1), dit is 520 voor Christus.

Uit: heiligenleven voor elke dag. Uitg. Orthodox klooster Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie