Busongeval in Zwitserland

 

Busongeval in Zwitserland

 

De orthodoxe kerk in ons land betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers. Metropoliet Panteleimon van Belgie, exarch van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel, drukt samen met de orthodoxe kerk in ons land zijn condoleances uit aan koning Albert II en toont zijn solidariteit en steun aan de families van de slachtoffers.

 

GEBED

Onze vragen God, Vader van ons mensen, kunnen U niet vreemd zijn, want Gij weet dat onze kinderen ons zö dierbaar blijven.
Zegen de herinneringen aan onze overleden kinderen, houd hun namen levend in ons midden.
Help ons dat wij elke dag een beetje meer leren leven met eenzaamheid en gemis.
Vul ons hart met zachtmoedigheid en begrip zodat wij elkaar kunnen blijven troosten.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer
Amen.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie