Johannes Chrysostomos : vraagt en men zal u geven

Johannes Chrysostomus (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna vanConstantinopel, Kerkleraar
Homilie over de onbegrijpelijkheid van God, nr.5

 

Chrysostome  miniature 17e eeuw.jpg

Johannes Chrysostomos (miniatuur)

 

“Vraagt en men zal u geven”

       Het gebed is een machtig wapen, een onvergankelijke schat, eenonuitputtelijke rijkdom, een vluchthaven voor de stormen, een vergaarbak vanrust; het gebed is de wortel, de bron en de moeder van onmetelijke goedheid…Maar het gebed waarvan ik spreek is niet middelmatig, noch slordig; het is eenvurig gebed, het springt op uit de droefheid van de ziel en de inspanningenvan de geest. Zie hier het gebed dat ten hemel opstijgt… Luister naar wat deheilige schrijver schrijft: “Ik roep in mijn nood naar de Heer en Hij geeftmij antwoord” (Ps 120,1) Degene die zo bidt in zijn angst, zal na het gebed inzijn ziel een grote vreugde proeven…

      Door ‘gebed’ hoor ik niet alleen dat het gebed dat in de mond is, maarook zij die opspringt uit de diepte van mijn hart. Zoals de bomen waarvan dewortels zeer diep zijn, maar als de wind duizenden aanvallen tegen zeonderneemt, dan worden ze niet gebroken of ontworteld omdat hun wortels diepvastgehouden worden in de diepten van de aarde, zo ook de gebeden die uit dediepten van het hart komen, op die wijze ontwortelt, stijgen ze in zekerheidop naar de hemel en ze worden door geen enkele gedachte van gemis aanzekerheid of van verdienste, vervormd. Daarom zegt de psalmist: “Uit dediepten roep ik tot U, Heer” (Ps 130,1)…

      Als door het vertellen van je persoonlijke ongeluk aan mensen en het aanhen, die de beproevingen die je moet ondergaan, te schilderen, je al enigeverlichting van je lijden brengt, alsof door je woorden een verfrissende brieswaait, des te meer als je het lijden van je ziel met de Heer deelt, dan zul jeeen overvloed aan steun en troost vinden! Vaak vinden mensen het immersmoeilijk om iemand te steunen die bij hen komt klagen en huilen; zijverwijderen zich van hem en duwen hem weg. Maar zo handelt God niet; integendeel Hij laat je dichterbij komen, en trekt je naar zich toe; en zelfsals je de hele dag doorbrengt met al je ongeluk voor Hem te brengen, dan zalHij niet minder genegen zijn om lief te hebben en je smekingen te verhoren.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

 

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie