Cyrillus van Jeruzalem : “Hij stond op, liet alles achter, en volgde Hem”

Heilige Cyrillus van Jeruzalem (313-350), bisschop van Jeruzalem en Kerkleraar
Catechese met het oog op de doop, nr 1

cyrillus of jerusalem245.jpg

Cyrillus van Jeruzalem

 

“Hij stond op, liet alles achter, en volgde Hem”, de veertigdagentijd leidt naar de doop

      U bent catechisanten als u op weg bent naar de doop, leerlingen van hetNieuwe Verbond en deelnemers aan de mysteriën van Christus, al door de oproepen weldra ook door de genade. U hebt voor uzelf “een nieuw hart en een nieuwegeest” gemaakt (Ez 18,31), voor de vreugde van de hemelbewoners. Als immers,volgens het Evangelie, de bekering van een enkele zondaar deze vreugde oproept(Lc 15,7), hoeveel te meer dan het heil van zoveel zielen die Hij nietaanspoort tot de vreugde van de hemelbewoners?

      U hebt een erg mooie en goede reis ondernomen: leg u toe om ijverig tezijn. De enige Zoon van God is helemaal klaar om u vrij te kopen: “Kom, zegthij, allen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, ik zal jullie rustgeven” (Mt 11,28). U die zwicht voor de zonde, gebonden door de banden van uwfouten, luister naar wat de stem van een profeet zegt: “Was u, reinig u;verwijder uw slechte handelingen voor mijn ogen” (Jes 1,16), opdat het hartvan de engelen tot u roept: “Zalig zij van wie de fout vergeven is, en van wiede zonden vergeven zijn!” (Ps 32,1) U die zojuist de lampen van het geloofkomt aansteken, dat uw snelle handen de vlam bewaken opdat degene die, op onzeheilige berg van Golgotha, door het geloof het paradijs geopend heeft voor degoede moordenaar (Lc 23,43), ons toestaat om het lied van de bruiloft tezingen.

  Als er iemand is die slaaf is van de zonde, dat hij zich door middel vande doop voorbereid voor de nieuwe geboorte die van hem een vrij mens zalmaken, een van de aangenomen kinderen. Dat hij de ellendige slavernij van zijnzonde achter zich laat om de zalige slavernij van de Heer te verwerven…Ontvang het geloof, de “eerste gaven van de heilige Geest” (2Kor 5,5) om in deeeuwige verblijven te worden ontvangen; kom naar het sacrament die u zalkenmerken met het familie worden van de Meester.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie