Het kind sprong van vreugde op in mijn schoot

Byzantijnse liturgie,
Akathistos hymne (7e eeuw)

“Het kind sprong van vreugde op in mijn schoot”

Maria, die de Heer in haar schoot droeg, haastte zich naar Elisabeth. Toen hij de begroeting van Maria hoorde, verheugde het kind zich ook, en sprong op van vreugde als wilde het zingen voor de Moeder van God:
Verheug u, bloemknop die de onsterfelijke bloem bevat.
Verheug u, boomgaard die de levensvrucht draagt.
Verheug u, tuin van de Heer, de vriend van de mensen (Wijsh.1,6).
Verheug u, gezaaid uit de groei van ons leven.
Verheug u, akker die een overvloed aan verlossing voortbrengt.
Verheug u, heilige tafel van de verzoening voor de zonde.
Verheug u, want u plant voor ons een tuin van schoonheid.
Verheug u, want u bereidt voor onze zielen een haven van vrede.
Verheug u, wierook van een offerande die God bevalt (Gn 8,21).
Verheug u, in wie het universum zich verzoend heeft.
Verheug u, genade van God voor alle mensen.
Verheug u, onze advocate bij de Heer.
Verheug u, ongehuwde Bruid.
Jozef, de voorzichtige, maakte zich grote zorgen, zijn ziel werd heen en weer geschud door de stormen van gedachten, want hij kende uw maagdelijkheid en verdenkt u nu, o onbevlekte moeder. Maar toen hij hoorde dat degene die verwekt was van de heilige Geest kwam (Mt 1,20) riep hij uit: “Alleluja, alleluja, alleluja”.
Toen de herders de engelen hoorden die zongen over de menswording van Christus, renden ze naar de goede Herder om het pasgeboren Lam te schouwen dat rustte op de borst van Maria. Ze jubelden en zongen:
Verheug u, moeder van het Lam en van de goede Herder (Joh 1,29, 10,14).
Verheug u, schaapskooi van de verzamelde schapen (Joh 10,16).
Verheug u, beschermster tegen de rovende wolven (v.12).
Verheug u, u opent de poorten van het Paradijs.
Verheug u, aangezien de hemelen zich op aarde verheugen (Lc 2,14).
Verheug u, aangezien de mensen als engelen jubelen.
Verheug u, u geeft zekerheid aan het woord van de apostelen.
Verheug u, u geeft kracht aan de getuigenissen van de martelaren.
Verheug u, onwankelbare zuil van ons geloof.
Verheug u, u kent de schittering van de genade.
Verheug u, door wie de hel leeg is geworden.
Verheug u, door wie wij met heerlijkheid bekleed zijn.
Verheug u, ongehuwde Bruid.
Als wij deze ongewone geboorte schouwen, worden wij vreemdelingen in onze gewone wereld en onze geest keert zich naar de werkelijkheden van boven, want de Allerhoogste heeft zich in nederigheid aan de mensen geopenbaard om allen op te heffen die tot Hem zingen: “Alleluja, alleluja, alleluja”.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie