H. Hilarius : “Neem bezit van het Koninkrijk, dat voor u is bereid vanaf degrondvesting van de wereld”

H. Hilarius (ca 315-367), bisschop van Poitiers, Kerkleraar
De Drie-eenheid, 11, 38-39

Hilarion van Poitiers.jpg

Hilarius van Poitiers

 

“Neem bezit van het Koninkrijk, dat voor u is bereid vanaf degrondvesting van de wereld”

       “Christus zal het Koninkrijk aan zijn Vader overdragen”, zegt Paulus (1Kor 15,28), dit betekent niet dat Hij zal afzien van zijn macht door Hem hetKoninkrijk terug te geven, maar dat wij het Koninkrijk van God zullen zijn,als wij gelijkvormig zijn gemaakt aan de heerlijkheid van zijn lichaam… Hijzal ons terug aan God geven, na ons door de verheerlijking van zijn lichaamals Koninkrijk van God te hebben gevormd. Hij zal ons aan de Vader geven alsKoninkrijk, volgens hetgeen Hij in het Evangelie heeft gezegd: “Komtgezegenden van mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is vanaf degrondlegging van de wereld”.

      “Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk vanhun Vader” (Mt 13,43).Want de Zoon zal hen als Koninkrijk, aan Godoverleveren, die Hij in zijn Koninkrijk heeft uitgenodigd. Hij heeft hen eengeluk beloofd dat eigen is aan dat mysterie door deze woorden: “Gelukkig dezuiveren van hart, want ze zullen God zien” (Mt 5,8)… Christus levert aanGod het Koninkrijk over, zie hen die Hij aan zijn Vader overdraagt als zijnKoninkrijk dat God ziet. De Heer zelf verklaart aan zijn apostelen waaruit ditKoninkrijk bestaat: “Het Koninkrijk van God bevindt zich in u” (Lc 17,21).

      En als iemand probeert te weten wie degene is die het Koninkrijkoverdraagt, dan zal hij moeten luisteren: “Christus is opgewekt uit de doden,als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, daar de dood er gekomen isdoor een mens, is ook de opstanding der doden gekomen door een mens” (1Kor15,20-21). Dat alles betreft het mysterie van het Lichaam, want Christus is deeerste Verrezene onder de doden… Het is dus voor de vooruitgang van demensheid die aangenomen is door Christus dat “God alles in allen zal zijn”(1Kor 15,28).

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie