Joh.Chrysostomos : “Wanneer u hoort over oorlogen en omwentelingen, schrik er niet van”

H. Johannes Chrysostomos (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna vanConstantinopel, Kerkleraar
Homilie over de brief aan de Romeinen, nr. 24

Chrisostomos - onbekend.jpg

Johannes Chrysostomos

“Wanneer u hoort over oorlogen en omwentelingen, schrik er niet van”

      Hoe dichter de koning naderbij komt, hoe meer je je moet voorbereiden.Hoe dichter het moment nadert waarop men de prijs aan de strijder toekent, hoebeter je moet strijden. Zo doet men ook bij de paardenrennen, hoe dichter menbij het doel komt, hoe meer men de paarden aanvuurt. Daarom zegt Paulus: “Deredding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt teneinde, de dag nadert al” (Rm 13,11-12).

      Aangezien de nacht ten einde loopt en de dag verschijnt, doen we dewerken van de dag; wij laten de werken van de nacht achter ons. Zo doet mendat in dit leven: als wij zien dat de nacht wijkt voor de dageraad en we dezwaluw horen zingen, dan maken we elkaar wakker, hoewel het nog nacht is…Wij beginnen haastig aan onze dagelijkse taken: wij kleden ons aan na de slaapvan ons afgeschud te hebben, opdat de zon ons gereed aantreft. Wat we dandoen, dat doen we nu: we schudden alle dromen van ons af, we rukken ons losvan de dagdromen over het leven, we maken ons los uit een diepe slaap enbekleden ons met het kleed van de deugd. Dat zegt de apostel ons duidelijk:”Laten we de werken van de duisternis loslaten en bekleden we ons met dewapens van het licht” (v.12). Want deze dag roept ons op tot de strijd.

      Wees niet bang wanneer u deze woorden van strijd hoort! Als het bekledenmet een zwaar harnas pijnlijk is, dan is het daarentegen aantrekkelijk om zichmet een geestelijk harnas te bekleden, want het is een harnas van licht. Danzul je stralender zijn dan de zon, en schitteren met een levendige glans, jezult veilig zijn, want het zijn wapens van licht. En dan? Worden wevrijgesteld van de strijd? Nee! Je moet strijden, maar zonder doorvermoeidheid te worden neergesabeld en zonder moeite. Want we zijn niet zozeeraan een oorlog onderworpen, maar aan een feest en aan een vreugde.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie