Maximos de Belijder : verschijnen voor het aangezicht van de mensenzoon

H. Maximus de Belijdenaar (ca. 580-662), monnik en theoloog
Dialoog over het ascetische leven; PG 90, 912

Maxime de belijder (+662).jpg

Maximos de Belijder

“Verschijnen voor het aanschijn van de Mensenzoon”

      Wij smeken U, Heer, Goede God, dat het verloop van het heilsmysterievoor ons vervuld door uw eniggeboren Zoon, niet uitloopt op onze veroordeling;dat Hij “ons niet ver van uw aangezicht verwerpt”. Krijg geen afkeer van onzeellendige toestand, maar heb mededogen met ons door uw grote medelijden; “naaruw oneindige barmhartigheid, wis onze zonden uit”. Zo zullen wij, als we vooruw heerlijkheid verschijnen, hoewel we een veroordeling verdienen, debescherming van uw eniggeboren Zoon ontvangen, en wij zullen niet verworpenworden zoals de slechte dienaren… Ja, Meester en almachtige Heer, hoor onzesmeking: “Wij kennen niemand anders dan U”. Wij roepen uw naam aan, want Ubent “één God die het allemaal en bij iedereen teweegbrengt”, en bij U zoekenwij onze redding.

      “Heer, kijk uit de hemel neer en zie vanuithet verblijf van uw heilige heerlijkheid. Waar is uw jaloerse en machtigeliefde? Waar is uw medelijden en uw oneindige barmhartigheid? U bent onzeVader: Abraham kan ons niet herkennen… U, Heer, onze Vader, bevrijd ons,want sinds het begin wordt uw naam door ons aangeroepen” zo ook de naam van uweniggeboren Zoon, en die van de heilige Geest. “Waarom laat U ons dwalen vervan uw wegen?… Waarom laat U ons aan onze eigen zintuigen over, en hebt Uons laten dwalen?” Laat uw dienaren terugkeren naar U, Heer, in de naam van deheilige Kerk, in de naam van alle heiligen uit het verleden…

      “Scheur toch de hemelen! De bergen beven voor U, zij smelten als wasin de aanwezigheid van vuur…  Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerderzoiets vernomen. Geen oog zag ooit een god buiten U… U bent u onze Vader…,wij zijn het werk van uw handen… wij zijn toch uw volk.”

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie