Isaak de Syriër : Bid altijd zonder ophouden

H. Isaak de Syriër (7 e eeuw), monnik nabij Mossoel in het actuele Irak,heilige in de orthodoxe Kerk
Ascetische overweging, 1e serie, §21

 

Isaak de Syriër555.jpg

 

 

“Bid altijd, zonder ophouden”

      Gelukkig de mens die zijn eigen zwakheid kent. Want deze kennis is inhem het fundament, de wortel, en de oorsprong van alle goedheid… Wanneer eenmens weet dat hij beroofd is van goddelijke hulp, dan bidt hij in overvloed.En hoe meer hij bidt, hoe nederiger zijn hart wordt… Wanneer hij dat allesbegrepen heeft, dan bezit hij het gebed als een schat in zijn ziel. En zijnvreugde is, even groot als dankzegging… op deze manier gedragen door zijnkennis en de genade van God bewonderend, verheft hij zijn stem, hij looft enverheerlijkt God, hij dankt Hem en spreekt vol verbazing.

      Degene die niet door de verbeelding, maar in waarheid tot het dragen vandergelijke tekenen en om een dergelijke ervaring te kennen, is gekomen, dieweet wat ik zeg, en dat niets er tegenin gaat. Maar dat hij voortaan devergankelijke dingen niet meer wenst. Als hij volhardt in God door hetvoortdurende gebed, in de vrees om de overvloed van de goddelijke hulp kwijtte raken.

      Al dit goede wordt voortaan aan de mens gegeven die zijn zwakheid kent.Door zijn grote verlangen om hulp van God, nadert hij tot God door in gebed teblijven. En hoe meer hij God nadert door zijn vastbeslotemheid, hoe meer Godhem nadert met gaven, en God neemt zijn genade niet van hem af, door zijngrote nederigheid. Want een degelijk mens is als de weduwe die niet ophoudtmet het roepen naar de rechter dat hij haar gerechtigheid moet schenken tegenhaar tegenstander. God vertraagt de genade, opdat deze terughouding de mensaanzet om Hem te naderen en om bij Degene te blijven waar alle goedsuitstroomt, zoveel als hij nodig heeft.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie