Gregorius de Grote : Vrouw, u bent van uw ziekte verlost

Sint Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus, kerkleraar.
Homilie over het Evangelie, nr 31

 

gregorius de Grote 4876.jpg

Gregorius de Grote

“Vrouw, u bent van uw ziekte verlost”

      “Jezus gaf op sabbat onderricht in de synagoge. Er was daar ook eenvrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte.Zij was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid oprichten.” De zondaar diebezig is met de dingen van de aarde en niet die van de hemel zoekt, kanonmogelijk omhoog kijken: daar hij verlangens volgt die hem naar benedentrekken, verliest zijn ziel de oprechtheid en buigt zich, en hij ziet nietmeer waaraan hij voortdurend denkt. Keer uw harten om, geliefde zusters enbroeders, en bestudeer voortdurend uw gedachten die onophoudelijk in uw geestrondgaan. De een denkt aan het eergevoel, de ander aan het geld, weer eenander aan het vergroten van zijn bezit. Alle dingen zijn laag, en wanneer degeest erin investeert, als hij zich ernaar buigt, verliest hij zijn rechtheid.En omdat hij zich niet opheft om de dingen van boven te verlangen, is hijzoals de gebogen vrouw, die absoluut niet omhoog kan kijken…

      De psalmist heeft onze buiging goed beschreven als hij over zichzelfzegt, als een symbool voor de gehele mensheid: “Ik loop gebogen, diep gebukt”(Ps 38,7). Hij beschouwde de mens, hoewel geschapen om het licht van boven teaanschouwen, werd hij uit het paradijs geworpen door zijn zonden, en datdientengevolge de duisternis in zijn ziel heerst, welke hem de smaak laatverliezen in de dingen van boven en al zijn aandacht naar die van benedenbrengt… Als de mens het zicht op de zaken van de hemel verliest, en slechtsaan de benodigdheden van deze wereld denkt, zou hij ongetwijfeld gebogen envernederd worden, maar niet tot “het diepste”. Welnu daar niet alleen denoodzaak zijn gedachten laat vallen…, maar omdat bovendien het verbodenplezier hem vloert, is hij niet alleen gebogen, maar “diep gebukt”.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie