Gregorius de Grote : Zalig zijn die genodigd zijn

Sint Gregorius de Grote (ca. 540-604), paus, kerkleraar.
Homilie over het Evangelie, nr 38

Gregorius de grote8.jpg

Gregorius de Grote

 

“Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren”  (Ap19,9)

      Hebt u begrepen wie deze koning is, vader van een zoon die zelf koningis? Hij is het van wie de psalmist zei: “O, God, geef aan de koning uw wetten,en uw gerechtigheid aan de koningszoon” (72,1)… “Hij vierde de bruiloft vanzijn zoon”. De Vader heeft dus het bruiloftsfeest van de koning zijn zoongevierd, toen Hij de Kerk verenigde in het mysterie van de menswording. En deschoot van de moeder Maagd werd de bruidskamer van deze Bruidegom. Daarom zegtde psalm ook: “Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon, en hijzelf isals de jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat” (Ps 19,5-6)…

      Hij heeft dus zijn dienaren uitgestuurd om zijn vrienden voor hetbruiloftsmaal uit te nodigen. Hij heeft ze een eerste maal uitgezonden en nogeen tweede maal, dat wil zeggen, eerst de profeten, toen de apostelen, om demenswording van de Heer te verkondigen… Door de profeten heeft Hij detoekomstige menswording van zijn enige Zoon aangekondigd, en door de apostelenheeft Hij het gepredikt toen het vervuld was…

      Maar zij hielden er geen rekening mee en gingen weg, de een naar zijnakker, de ander naar zijn zaak. “Naar zijn akker gaan, is zonder terughoudingzich overgeven aan zijn taken hierbeneden. Naar zijn zaak gaan isbegerig profijt proberen te trekken uit aardse zaken. De een en de anderverwaarloosden het denken aan het mysterie van de menswording van het Woord enhun leven daarmee in overeenstemming te brengen… Ernstiger nog, sommigen dieontevreden waren over het voorrecht van degene die hen roept, vervolgdenhem… In ieder geval zal de Heer geen lege plaatsen laten bij hetbruiloftsmaal van zijn Zoon. Hij laat andere tafelgenoten zoeken, want hetwoord van God, hoewel ze nog door velen ontkent wordt, zal op een dag eenplaatsvinden waar het kan rusten.

      Maar u, broeders en zusters, die door de genade van God reeds defeestzaal bent binnengegaan, dat wil zeggen, de heilige Kerk, onderzoek uzelfaandachtig, uit vrees dat bij zijn binnenkomst, de koning niets om mee tenemen vindt in de kleding van uw ziel.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie