Heilige Justinus : de Heilige Geest zal u in dat uur leren, wat u moet zeggen

Handelingen van de martelaar Justinus en zijn gezellen (uit het jaar 163)

Justin_Martyr_the_Philosopher_of_Caesarea_crown.jpgHeilige Justinus martelaar

“De Heilige Geest zal u in dat uur leren, wat u moet zeggen”

Men nam de heiligen tegelijk gevangen en leidde hen voor de prefect van Rome, Rusticus. Toen ze voor de rechtbank stonden, zei Rusticus tegen Justinus…: “Welke wetenschap bedrijf je?
– Ik heb achtereenvolgens alle wetenschappen bestudeerd. Ik ben geëindigd met het me verbinden met de ware leer van de christenen…
– Waar bestaat die leer uit?
– Wij aanbidden de God van de christenen; deze God waarin wij geloven is uniek, vanaf het begin is Hij de Schepper van het hele universum, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven dat Jezus Christus, de dienaar van God, Heer is, verkondigd door de profeten voor het dienen van de mensheid, boodschapper van het heil en meester van de verheven kennis; ik erken dat er kracht van een profeet nodig is… Welnu, de profeten werden geïnspireerd door boven, toen ze zijn komst onder de mensen verkondigden.”

De prefect vroeg : “Waar komen jullie samen ? Waar verwerf je je leerlingen ?
– Ik woon boven een zekere Martinus, vlak bij het bad van Thimoteus. Allen die me wilden vinden, heb ik de leer van de waarheid doorgegeven.
– Je bent dus christen?
– Ja, ik ben christen.”
De prefect Rusticus zei tegen Chariton: “En jij Chariton, ben jij ook christen?
Ja, door Gods genade ben ik christen.
– En jij Euelpistus?
Ik ben ook christen. Ik ben een slaaf van de keizer, maar ik ben christen en vrijgekocht door Jezus Christus. Ik koester dezelfde hoop door de genade van Christus.”
– Bent u door Justinus hier christen gemaakt?
– Ik was het al en hoop het ook altijd te blijven…Ik ging altijd graag naar Justinus luisteren. Maar ook mijn ouders waren al christen”…
Peon stond op en zei spontaan: “Ik ben ook christen”
De prefect vroeg aan Liberianus: “En jij, wat heb jij te zeggen? Ben jij christen? Ben jij ook ontrouw aan de goden?
Ik ben christen. Ik ben geen ontrouwe, maar ik aanbid de enige ware God”

Nu ging de prefect terug naar Justinus: “U met uw mooie woorden en meent dat u de ware wijsheid in pacht hebt. Maar als ik u eens met zwepen liet slaan en u liet onthoofden, denkt u dan dat u zo ten hemel zult opstijgen?”
– Ik hoop dat ik er mijn verblijf zal hebben als ik alles zal verdragen. Ik weet dat mijn goddelijke beloning er zal zijn, totdat iedereen die zich heeft vastgehouden aan zijn geboden, dezelfde beloning ontvangt. Ik weet het, ik ben ervan overtuigd, ik ben er zeker van.”

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie