150e verjaardag van de inwijding van de Kathedraal heilige Alexander Nevsky

KATHEDRAAL HEILIGE ALEXANDER NEVSKY
TE PARIJS

DE 150e VERJAARDAG VAN DE INWIJDING
Rue_daru_4.jpg


 

Parijs – De aanwezigheid van een belangrijke delegatie van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel aan de zijde van de orthodoxe bisschoppen van Frankrijk heeft plaatsgevonden op maandag 12 september 2011, ter gelegenheid van de 150e verjaardag, dag op dag, van de kerkwijding van de Kathedraal van de Heilige Alexander Nevsky.

De delegatie werd geleid door Zijne Eminentie Metropoliet Chrysostomos van Myra, en bestaande uit Metropoliet Emmanuel van Frankrijk, voorzitter van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van Frankrijk, en Bisschop Athenagoras van Sinope, hulpbisschop van het Orthodox Aartsbisdom van België.

De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Chrysostomos van Myra, geconcelebreerd door Zijn Excellentie Aartsbisschop Gabriël van Komana ( Exarchaat van de Parochies van de Russische traditie in West Europa, Oecumenisch Patriarchaat), en Hunne Excellenties Bisschop Michel (Russische Kerk buiten de grenzen, Genève), Bisschop Athenagoras van Sinope, Bisschop Irenej (Orthodoxe Kerk in Amerika (Montreal – Quebec), Bisschop Ignatios ( hulpbisschop van Metropoliet Jean – Patriarchaat van Antiochië), alsook door vele priesters en diakens van het Exarchaat van de orthodoxe Parochies van de Russische traditie in West Europa (Oecumenisch Patriarchaat).

Waren eveneens in het heiligdom aanwezig, Zijn Eminentie Metropoliet Emmanuel van Frankrijk, president van het AEOF; Zijn Excellentie Bisschop Luka (hiërarch van het Patriarchaat van Servië in Frankrijk), Zijn Eminentie Metropoliet Joseph ( hiërarch van het Patriarchaat van Roemenië in Frankrijk) en zijn hulpbisschop Marc. Vele voorname genodigden zijn gekomen om deel te nemen aan deze herdenkingsliturgie, naast vele gelovigen, waaronder Mgr Gérard Daucourt, Bisschop van Nanterre (Rooms Katholieke Kerk), Pater Gérard Escudier, gedelegeerde van het Rooms-Katholieke diocees van Parijs voor de Oecumene, mevrouw Michèle Alliot-Marie, gedeputeerde van de Atlantische Pyreneeën en oud minister, dhr.Olivier Poupard, raadsman in religieuze zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken enz.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie