Kondakion tot de Moeder Gods

KONDAKION TOT DE MOEDER GODS

 

 Mother_of_God_-Znameniye.jpg

 

 

Gij zijt de aanvoerster, die voor ons strijdt en die ons van alle boosheid hebt bevrijd. Daarom zingen wij U vol dankbaarheid het zegelied. Maar door uw onoverwinnelijke macht, o Moeder Gods, red ook nu uit alle gevaren het bevrijde volk dat tot U zingt : Verheug U, ongehuwde Bruid.

Hooggëerde , altijd maagdelijke, gezegende Moeder Gods : draag ons gebed tot voor uw Zoon, onze God, en bid dat Hij door u onze zielen moge redden.

Op u heb ik geheel mijn hoop gesteld : Moeder Gods, neem mij op onder uw bescherming.

Moeder Gods en Maagd, ga niet voorbij aan mij, zondaar, die uw hulp en voorspraak nodig heb, want op U vertrouwt mijn ziel : ontferm U over mij.

Amen

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie