heiligenleven : Makarios de Grote

Heiligenleven

De heilige Makarios de Grote

 

macarius de grote 123.jpg

 

Makarios de Grote

 

De heilige Makarios de Grote leefde van 300 tot 390. In zijn jeugd was hij een herdersjongen maar toen hij daarna monnik wilde worden, presten zijn ouders hem tot een huwelijk. Later vond hij toch de mogelijkheid om als kluizenaar te gaan leven in de woestijn, eerst bij Nitria, later in de nog afgelegener woestijn bij de berg Sketis. Op veertigjarige leeftijd werd hij priester gewijd  voor de monniken die zich daar langzamerhand hadden gevestigd. In de verschillende woestijnen van Egypte leefden in die tijd zo’n 5000 kluizenaars. Tijdens de ariaanse overheersing werd hij verbannen naar nhet Nijleiland, maar toen hij daar de gehele bevolking tot het christendom had gebracht, liet men hem weer naar zijn oude standplaats terugtrekken. Door deze ervaringen begon hij  tevreden over zichzelf te worden ; toen liet God hem zien hoe twee gewone huisvrouwen uit de stad, die wel naar het geestelijk leven verlangden maar geheel in beslag genomen waren door hun gezin, grotere verdienste bij God bezaten dan hijzelf met al zijn zichtbvare heiligheid. Bekend is ook van hem een merkwaardige ervaring : een schedel die door de wind was blootgewoeld in de woestijn, sprak tot hem en zei afkomstig te zijn  van een afgodspriester die in de hades was, maar dat de smarten der hadesbewoners gelenigd werden wanneer voor hen gebeden werd. Verder bezitten we van Makarios nog verschillende gebeden en een waardevolle verzameling van 50 homilieën over het geestelijk leven, die volgens sommigen eigenlijk van de heilige Antonios afkomstig zijn.

 

Uit : Heiligenleven voor elke dag : uitg. Orth.klooster. Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie