Gebed van de heilige Johannes Chrysostomos voor de nacht

Gebed van de Heilige Johannes Chrysostomos

Voor de nacht

Christus op de troon 8.jpg

1.       Heer, neem mij aan in berouw.

2.       Heer, verlaat mij niet.

3.       Heer, leid mij niet in verzoeking.

4.       Heer, schenk mij goede gedachten.

5.       Heer, schenk mij tranen, het bewustzijn van de dood en    een bewogen  hart

6.       Heer, schenk mij het denken aan de belijdenis van mijn zonden.

7.       Heer, schenk mij nederigheid, reinheid en gehoorzaamheid aan Uw wil.

8.       Heer, schenk mij geduld, edelmoedigheid en deemoed.

9.       Heer, plant in mijn hart ontzag voor U, de Wortel  van al het goede.

10.   Heer, maak mij waardig U lief te hebben met geheel mijn ziel en geheel mijn verstand, en in alles Uw wil te volbrengen.

11.   Heer, bewaar mij voor boze mensen, voor de demonen, voor boze overleggingen, en voor al wat onbetamelijk is.

12.   Heer, Gij weet wat Gij doet volgens Uw wil; laat Uw wil in mij, zondaar, geschieden, want Gij zijt gezegend in eeuwigheid. Amen

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie