Johannes Chrysostomos : U bent allen broeders

H. Johannes Chrysostomus (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna vanConstantinopel, Kerkleraar
8e Homilie over de brief aan de Romeinen, 8 ; PG 60, 464

“U bent allen broeders”

    

 

Johannes Chrysostomos afsterven van.jpg

afsterven van Johannes  Chrysostomos

 

 

“Daar waar er twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, zegt Jezus, daarben Ik in hun midden” (Mt 18,20)… Maar wat zie ik? Christenen die onderhetzelfde vaandel dienen, onder dezelfde leiding, verscheuren elkaar enzichzelf: de een voor een beetje goud, de ander om de eer, sommigen zonder eenenkele reden, anderen om een goed woordje!… Onder ons is de naam broederseen ijdel woord geworden…

Respecteer de heilige tafel waartoe wij allen bijeengeroepen zijn;respecteer Christus die voor ons is geofferd; respecteer het offer dat ergeofferd wordt… Na aan een dergelijke tafel te hebben deelgenomen en aandergelijk voedsel te hebben deelgenomen door de communie, nemen wij dan dewapens op tegen elkaar, terwijl we ons allen samen moeten wapenen tegen deduivel!… Vergeten wij deze tegenstrever door de pijlen tegen onze broederste richten? –Welke pijlen bedoelt u, zult u zeggen?- Die van de tong en delippen. Er zijn niet slechts pijlen met ijzeren punten die verwonden: bepaaldewoorden veroorzaken veel diepere wonden.

Chrysostomos

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie