Macarios : komt naar het bruiloftsmaal

H. Macarius (? – 405), monnik in Egypte
Geestelijke overwegingen, n° 15, § 30-31

Makarios koptische icoon 56.jpg

“Komt naar het bruiloftsmaal”

      Als in de zichtbare wereld een heel klein volk zich verzet tegen dekoning door hem de oorlog te verklaren, dan neemt de laatste geen moeite omtegen hen in actie te komen, maar hij stuurt zijn soldaten met hun generaalsen deze binden de strijd aan. Als daarentegen het volk dat tegen hem inopstand komt erg machtig is en in staat is om zijn koninkrijk te verwoesten,dan ziet de koning zich verplicht om zelf, met zijn hofhouding en zijn legeractie te voeren en de strijd aan te gaan. Zie dus hoe waardig u bent! God zelfis met zijn eigen leger, daarmee bedoel ik de engelen en de heiligen, de stijdkomen voeren; Hijzelf komt u beschermen om u te verlossen van de dood. Heb dusvertrouwen en bemerk de voorzienigheid waarvan u het onderwerp bent.

      Nog een voorbeeld uit het leven. Stellen we ons een koning voor die eenarm en ziek mens ontmoet en geen afkeer van deze persoon heeft, maar die dewonden geneest met heilzame middelen. Hij neemt hem op in zijn paleis,bekleedt hem met een purperen kleed, omgordt hem met een diadeem en nodigt hemuit aan zijn tafel. Zo benadert Christus, de hemelse koning een ziek mens, Hijgeneest hem, laat hem aan zijn koninklijke tafel zitten, en dat zonder zijnvrijheid geweld aan te doen, maar door hem met overreding ertoe brengt om eendergelijke hoge eer te aanvaarden.

      In de Schrift staat overigens geschreven dat de Heer zijn dienstknechtenstuurde om hen die graag zouden willen komen, uit te nodigen, en Hij kondigdehen aan: “Mijn maaltijd is gereed!” Maar zij die geroepen waren,verontschuldigden zich… Ziet u, Degene die de oproep deed, was klaar, maarde geroepenen hielden de boot af; ze zijn dus verantwoordelijk voor hun eigenlot. Dat is de grote waardigheid van de christenen. De Heer heeft voor hen hetKoninkrijk bereid, en Hij nodigt hen uit om binnen te komen; maar ze weigerenom te komen. Ten aanzien van de gave die ze moeten ontvangen, kan men zeggendat als iemand… ellende verdraagt sinds de schepping van Adam tot aan heteinde van de wereld, dat hij niets heeft gedaan in vergelijking met deheerlijkheid die hij zal erven, want hij zal regeren met Christus tot aan heteinde der tijden. Glorie aan Hem die deze ziel zo lief heeft, dat Hij zichzelfaan haar heeft gegeven en heeft toevertrouwd, zo is zijn genade! Glorie aanzijne Majesteit!

 

 Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie