Augustinus : als Hij sterft, geeft hij veel vrucht

H. Augustinus (354-430), bisschop van Hippo( Noord Afrika) en kerkleraar 
Overweging voor het feest van de martelaren 

Augustinus doop.jpg

“Als hij sterft, geeft hij veel vrucht”

      De roemrijke daden van de martelaren, die op alle gebied de versiering van de Kerk zijn, staan ons toe om zelf de waarheid te begrijpen van hetgeen we hebben gezongen: “Want kostbaar in de ogen van de Heer, is het sterven van wie Hem vereert” (Ps.116,15). Ze is immers kostbaar in onze ogen en in de ogen van Hem in wiens naam ze gestorven zijn.

    Maar de prijs van al deze doden, is de dood van Één. Hoeveel doden heeft Hij vrijgekocht, door zelf te sterven? Want als Hij niet gestorven zou zijn, zou de graankorrel zich niet vermenigvuldigd hebben. Jullie hebben gehoord wat Hij zei toen zijn Lijden nabij kwam, dat wil zeggen toen Hij onze verlossing naderde: “Als de graankorrel die op aarde valt, niet sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, geeft hij veel vruchten”. Toen zijn zijde geopend was door de lans die Hem sloeg, kwam er de prijs van het universum uit voort (Joh 19,34).

      De gelovigen en de martelaren zijn vrijgekocht; maar het geloof van de martelaren is beproefd, hun bloed is er de getuigenis van. “Christus heeft zijn leven voor ons gegeven, wij moeten ook ons leven voor onze broeders geven” (1Joh 3,16). Elders wordt gezegd: “Als je aan tafel met een heerser gaat neerzitten, kijk dan goed wat men je opdient, want je moet er evenveel van voorbereiden” (cf.Spr.23,1). De tafel waaraan men eet met de Gastheer zelf is fantastisch. Hij is de Gastheer die uitnodigt, Hij zelf is de voeding en de drank. De martelaren hebben dus gelet op wat ze aten en dronken, om zelf evenveel terug te kunnen geven.

      Maar hoe zouden ze evenveel terug hebben kunnen doen, als degene die de eerste uitgave heeft gedaan, hen niet had gegeven wat men aan Hem terug kan geven? Dat is ook wat de psalm ons op het hart drukt, waarin we dit woord hebben gezongen: “Want kostbaar in de ogen van de Heer, is het sterven van wie Hem vereert”.

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie