Gebed voor onze naaste

GEBED VOOR ONZE NAASTE

Naaste.jpg

Als eerste en grootste gebod

Hebt Gij gegeven : U onze God en

Schepper te beminnen met geheel

Onze ziel, met geheel ons hart en

Met al onze krachten; en als tweede gebod,

 aan het eerste gelijk : onze naaste

te beminnen als onszelf.

Gij hebt geleerd dat deze beide

Geboden de gehele wet omvatten, wek

Door de genade van uw alheilige

Geest de liefde in ons hart om deze

Geboden daadwerkelijk te

Onderhouden. Dan zullen wij van U,

 onze Verlosser, als wij onze naaste

dienen, de vurige verlangde goederen

verwerven. Amen

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie