Efrem de Syriër : Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend ik u

H. Efraïm (ca. 306-373), diaken in Syrië, Kerkleraar 
Over de uitstorting van de heilige Geest, in S. Ephraem Syri, 25, 5, 15, 20, Oxford 1865, p. 95v 

Efraïm heilige.jpg

Efrem de Syriër

“Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend Ik u”
   
  De apostelen zaten in het Cenakel, de bovenkamer en wachtten op de komst van de heilige Geest. Ze waren daar aanwezig als toortsen neergezet, die wachten om door de heilige Geest aangestoken te worden om de hele schepping te verlichten door hun onderricht… Ze waren daar als akkerbouwers die het zaad in de schoot van hun mantel droegen en wachtten op het moment waarop ze de orde zullen ontvangen om te gaan zaaien. Ze waren daar als mariniers van wie het schip op bevel van de Zoon in de haven is vastgemaakt en die wachten op de zachte wind van de heilige Geest.. Ze waren daar als herders die zojuist de staf ontvingen uit de handen van de Grote Herder van de hele kudde en die wachten tot hen een deel van de kudde wordt toegewezen.
      “Ze begonnen te spreken in verschillende talen die de Geest hen ingaf om te spreken.” O Cenakel [Avondmaalszaal], kneedtrog waar de gist in gegooid is dat het hele universum op moet heffen! Cenakel, moeder van alle kerken; Cenakel dat het wonder van het brandende braambos heeft gezien (Ex3). Cenakel dat Jeruzalem heeft verrast door een groter wonder dan die van de vuuroven die de bewoners van Babylon heeft verwonderd (Dn3). Het uur van de vuuroven verbrandde hen die er rondom waren, maar beschermde hen die er in waren; het vuur van het Cenakel verzamelt hen van buiten die wensen het te zien, terwijl het hen troost die het ontvangen. O vuur, waarvan de komst woord is, waar de stilte licht is, vuur dat de harten in een staat van genade brengt.
      Enkelen waren tegen de heilige Geest en zeiden: “Die mensen hebben te veel zoete wijn gedronken, ze zijn dronken”. U zegt werkelijk de waarheid maar het is niet zoals u gelooft. Het is niet de wijn van de wijnstok die ze hebben gedronken. Het is een nieuwe wijn die uit de hemel stroomt. Het is nieuwe wijn die op de Golgota is geperst. De apostelen hebben het laten drinken en hebben zo de hele schepping dronken gevoerd. Het is een wijn die op het kruis is geperst.
Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie