Chrysostomos : U kunt niet God dienen en de mammon

H. Johannes Chrysostomos (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna van Constantinopel, Kerkleraar 
Homilie over het evangelie van Matteus, nr. 21, 1 ; PG 57, 294-296 

johannes chyrsostom96.jpg

Johannes Chrysostomos

 
 
 
 
 
“U kunt niet God dienen en de mammon”
 
     
Zie welke voordelen Jezus ons belooft en hoe nuttig zijn voorschriften voor ons zijn, aangezien ze ons bevrijden van de grote kwaden. Het kwaad dat de rijken veroorzaken, zegt Hij, is niet alleen het bewapenen van dieven tegen u en uw geest te vervullen met dichte duisternis. De grote wond die ze veroorzaken is dat ze u wegtrekken uit de gelukkige dienstbaarheid aan Jezus Christus om u slaven te maken van een ongevoelig en onbezield metaal.
      “U kunt niet God dienen en het geld.” Mijn broeders en zusters, laten we beven bij de gedachte dat we Jezus Christus dwingen om ons over het geld te spreken als een godheid die tegenover God staat! Maar, zult u zeggen, hebben de oude voorvaderen geen manier gevonden om tegelijk God en het geld te dienen? Nee. Maar Abraham en Job hebben toch zoveel uitstraling gehad door hun weelde? Ik antwoord u dat men niet hun rijkdommen naar voren moet halen, maar die van hen die er door waren bezeten. Job was rijk; hij bediende zich van geld, maar hij diende het geld niet, hij was er meester over en niet de aanbidder. Hij beschouwde zijn bezit alsof het van een ander was, hij zag zichzelf als de verstrekker en niet als eigenaar… Daarom was hij niet erg bedroefd toen hij het verloor.
Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie