Hippolytus van Rome : In Hem vind ik vreugde

Homilie toegekend aan Hyppolytus van Rome (?- ca. 235) priester en martelaar Homilie uit de 4e eeuw voor het feet van Epifanie, de heilige Theofanie ; PG 10, 852

 

 

 

Hippolytus van Rome romeins martelaar.jpg

Hippolytus van Rome

 

 

“In Hem vind Ik vreugde”

 

Christus, de schepper van alle dingen, is neergedaald als de regen, Hij laat zich kennen als een bron, en verspreidt zich als een rivier (Hos 6,3; Joh 4,14; 7,38) en zie Hem nu gedoopt worden in de Jordaan… De ongrijpbare Bron, die het leven voor alle mensen laat opborrelen en die geen einde heeft, werd verborgen door arme en vergankelijke wateren. Degene die overal aanwezig is, die nergens afwezig is, Degene die ongrijpbaar is door de engelen en onzichtbaar voor de mensen, komt vrijwillig naar de doop… “En zie hoe de hemelen zich openden, en een stem die sprak: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.” De Beminde verwekt de liefde, en het onzichtbare licht verwekt “het ontoegankelijke licht” (1 Tm 6,16). “Dit is mijn geliefde Zoon”… In de ark van Noach toonde de duif de liefde van God voor de mensen (Gn 8,11). Nu daalt de Heilige Geest onder deze gedaante neer, gelijk aan die welke een olijftwijgje heeft gebracht, en rust boven Hem van wie Hij getuige aflegt. Waarom? Omdat men met zekerheid weet dat het de stem van de Vader is…: “De stem van de Heer boven de wateren, de God vol majesteit doet de donder rollen, de Heer boven de wijde wateren” (Ps 29,3). Wat zegt deze stem? “Dit is mijn geliefde Zoon; in Hem heb ik al mijn liefde gelegd.” Hij wordt de zoon van Jozef genoemd, en Hij is mijn eniggeboren Zoon naar zijn goddelijk wezen. “Dit is mijn geliefde Zoon”, Hij heeft honger en Hij voedt een onmetelijke menigte, Hij lijdt en Hij verlicht hen die lijden. Hij kan nergens zijn hoofd te rusten leggen en Hij draagt alles in zijn hand, Hij lijdt en geneest het lijden. Men slaat Hem maar Hij schenkt de vrijheid aan de wereld, men doorsteekt zijn zijde, maar Hij herstelt de zijde van Adam.

 

Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie