Ireneüs van Lyon : De Geest des Heren rust op mij

 

H. Ireneus van Lyon (ca. 130 – ca. 208), bisschop, theoloog en martelaar 
Tegen de ketterijen III, 17 

Ireneus van Lyon57.jpg

Ireneus van Lyon

“De Geest des Heren rust op Mij”
    
 “De Geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd” (Jes 61,1). Hij is de Geest waarvan de Heer zei: “Jullie zijn het immers niet zelf die spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt” (Mt 10,20). Zo ook toen Hij aan zijn leerlingen de macht gaf om de mensen in God herboren te laten worden. Hij zei tegen hen: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest” (Mt 28,19). Deze Geest immers had Hij reeds beloofd door de profeten, om Hem te verspreiden gedurende de eerste tijden over zijn dienaren en dienaressen zodat ze konden profeteren (Jl 3,1-2).
      Daarom is deze Geest neergedaald op de Zoon van God die Mensenzoon was geworden: daardoor raakte Hij eraan gewend om te wonen in het menselijk ras, om op de mensen te rusten, om te verblijven in het werk gevormd door God. In hen realiseerde Hij de wil van de Vader en vernieuwde hen door ze te laten overgaan van hun oude wijze van leven naar het nieuwe leven van Christus.
Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie