Hilarius van Poitiers : zalig is hij die zich aan Mij niet ergert

 

H. Hilarius (ca 315-367), bisschop van Poitiers, Kerkleraar 
Commentaar op het Evangelie van Mattheus, 11, 3 
“Zalig is hij, die zich aan Mij niet ergert”
  

Hilarion van Poitiers.jpg

Hilarius van Poitiers

   Door zijn leerlingen naar Jezus te sturen, hield Johannes zich bezig met hun onwetendheid, niet met de zijne, want hijzelf heeft verkondigd dat iemand zou komen om de zonden kwijt te schelden. Maar om hen te laten weten dat hij niets anders verkondigd had dan dat, stuurde hij zijn leerlingen naar Jezus om zijn werken te zien, opdat zij autoriteit aan zijn verkondiging zouden geven en dat er geen andere Christus verwacht wordt buiten Degene waarvan zijn werken getuigen.
      De Heer heeft zich geheel geopenbaard door zijn wonderbaarlijke handelingen, namelijk door het zicht aan de blinden te geven, het lopen aan de kreupelen, de genezing aan de melaatsen, het horen aan de doven, het woord aan de stommen, het leven aan de doden, onderricht aan de armen. Hij zei: “Zalig is hij, die zich aan Mij niet ergert”. Kwam er vanuit Christus reeds een handeling die Johannes had kunnen ergeren? Zeker niet. Hij bleef immers bij zijn eigen wijze van onderricht en handelen. Maar men moet de draagkracht en het specifieke karakter van wat de Heer zegt, bestuderen: dat het goede nieuws ontvangen wordt door de armen. Het gaat om hen die hun leven verloren hebben, die hun kruis opgenomen hebben en Hem navolgen (Lc 14,27), die nederig van hart zullen worden en voor wie het koninkrijk der hemelen is bereid (Mt 11,29; 25,34). Omdat het geheel van zijn lijden in eenheid met de Heer was en omdat zijn kruis een ergernis ging worden voor velen, heeft Hij hen -van wie het geloof geen enkele verleiding onderging omwille van het kruis, zijn dood en zijn graflegging- zalig verklaard.
Bron:Dagelijksevangelie  www.evangelizo.org

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie

One thought on “Hilarius van Poitiers : zalig is hij die zich aan Mij niet ergert”

Reacties zijn gesloten.